gif Company 930x140 ee

 

26.03.2018 Esmaspäev

Finantsinspektsioon: Danske panga üle otsustab Taani

26. märtsil koostöös Euroopa Keskpangaga (ECB) Versobanki tegevusloa rahapesule viidates tühistanud Eesti finantsinspektsiooni teatel otsustab samuti rahapesuga tegelenud Danske panga tegevusloa osas Taani finantsinspektsioon.

"Teiste [Eesti] krediidiasutuste suhtes meil sellist infot, mis õigustaks tegevusloa kehtetuks tunnistamist, hetkel ei ole," vastas finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler esmaspäevasel pressikonverentsil BNS-i küsimusele.

"Mis puudutab Danske panka laiemalt, siis tegemist on Eestis tegutseva filiaaliga. Danske panga küsimuse otsustab Taani pädev asutus, mis tõenäoliselt on Taani finantsjärelevalve asutus. Kas üldse ja millal nad seda teevad, on nende otsustada," ütles Kessler.

"Euroopa Liidu õigustiku kohaselt filiaalide üle, kes ka Eestis tegutsevad, peamine järelevalve vastutus on nende päritoluriigil. Danske panga puhul Taani järelevalve," rääkis Kessler. "Vastuvõtval riigil, ehk Danske panga filiaali näitel Eesti, on pädevus. Üheks selliseks on rahapesu valdkond. 2014-2015 finantsinspektsioon on seal oma töö ära teinud, on oma Taani kolleegidele vastava info andnud."

Tema sõnul on aastail 2016 ja 2017 aset leidnud, selle tööga seotud faktid jõudnud meediasse ja neid on ka meedias kajastatud, lisas ta. "Danske pangas on töö juba varem tehtud."

Finantsinspektsioon teatas veebruaris, et viis Danske panga Eesti filiaalis 2014. aastal läbi kontrolle, mille käigus tuvastas inspektsioon suure ulatusega, pikaajalised ja süsteemsed rahapesu tõkestamise normide rikkumised. Muu hulgas leidis finantsinspektsioon, et Danske ei ole piisavalt analüüsinud oma klienti Lantana Trade LLP.

Danske panga Eesti filiaal ei esitanud ülalkirjeldatud menetluses tõendeid selle kohta, et esines vastav pangasisene analüüs, kus tuvastati või esitati kahtlus Lantana Trade LLP tegeliku kasusaaja või vastava äri kohta, märkis inspektsioon. Teiste seas antud äriühingu suhtes esinenud tegevusetus moodustas finantsinspektsiooni poolt pangale tehtud etteheite sisu, märgib finantsinspektsioon.

Finantsjärelevalveasutuse võimalik eksitamine järelevalvemenetluses on tõsine rikkumine, kui Danske pank ise omas selle kliendi kohta täiendavat kõnealust teavet, mida kohapealse kontrolli käigus ei esitatud. Selle kontrollimiseks kaalus finantsinspektsioon vastava menetluse rakendamist.

Euroopa Keskpank tunnistas esmaspäeval Eesti finantsinspektsiooni (FI) ettepanekul kehtetuks Versobank AS-i krediidiasutuse tegevusloa seoses oluliste ja pikaaegsete seadusnõuete rikkumisega eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas.

Toetajad

Suno 365 logo 10  StandardBooks200px

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes