06.03.2023 Esmaspäev

Euroopa Liidu kümnes sanktsioonipakett – uued Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonid

26. veebruaril jõustus järjekorras kümnes Euroopa Liidu sanktsioonide pakett Venemaa suhtes seoses jätkuva sõjalise kallaletungiga Ukrainale. Järgnevalt on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda välja toonud olulisimad uued ettevõtjaid puudutavad sanktsioonid. 

Sätestati erand, mille kohaselt võivad liikmesriigid anda loa pagariahjude müügiks Venemaale, kui on kindlaks tehtud, et see on vajalik füüsilistele isikutele kodumajapidamises kasutamiseks.
Sätestati erand, mille kohaselt võivad liikmesriigid anda loa pagariahjude müügiks Venemaale, kui on kindlaks tehtud, et see on vajalik füüsilistele isikutele kodumajapidamises kasutamiseks. Foto: unsplash

Kaubandus 

 • Sätestati keeld Euroopa Liidust pärit kahesuguste kaupade transiidile läbi Venemaa territooriumi. Kahesugused kaubad on kaubad, mida on võimalik otseselt kasutada sõjalisel otstarbel. Teatud erandjuhtudel, näiteks juhul, kui kahesuguse kauba transiit on vajalik humanitaarotstarvetel või meditsiinilisel otstarbel, seda keeldu ei kohaldata. 

 • Sätestati keeld Euroopa Liidust pärit tulirelvade, nende osade ja oluliste komponentide transiidile läbi Venemaa territooriumi. 

 • Sätestati keeld erinevate turbomootorite ja nende hooldamiseks vajalike vahendite ekspordile Venemaale. Juba sõlmitud lepinguid võib täita kuni 27. märtsini 2023. 

 • Sätestati keeld mineraalsete vahade ja bituumenitoodete impordile Venemaalt. Juba sõlmitud lepinguid võib täita kuni 27. maini 2023. 

 • Sätestati keeld süsiniku ja kautšuki impordile Venemaalt. Juba sõlmitud lepinguid võib täita kuni 30. juunini 2024. 

 • Sätestati keeld rauast ja legeerimata terasest lehtvaltstoodete ekspordile Venemaalt. Juba sõlmitud lepinguid võib täita kuni 27. märtsini 2023. Liikmesriigi pädevad asutused võivad siiski ka edaspidi anda loa nende toodete ekspordiks, kui on kindlaks tehtud, et eksport on vajalik lennunduses kasutatavate titaantoodete tootmiseks, kui titaantoodete tarned mujalt ei ole võimalikud. 

 • Sätestati erand, mille kohaselt võivad liikmesriigid anda loa pagariahjude müügiks Venemaale, kui on kindlaks tehtud, et see on vajalik füüsilistele isikutele kodumajapidamises kasutamiseks. 

 • Sätestati keeld gaasi hoiustamise võimaluste pakkumisele Venemaa kodanikele ja ettevõtetele, mille juhatuse liikmetest üle poole on Venemaa kodanikud. Juba sõlmitud lepinguid võib täita kuni 27. märtsini 2023. Erandina võib ka edaspidi pakkuda Venemaaga seotud isikutele veeldatud gaasi hoiustamise võimalusi. 

 • Sätestati ekspordikeeld 96 juriidilise isiku toodete ekspordile. Peamiselt kuuluvad nimekirja Iraani ettevõtted, kes toodavad Venemaa jaoks sõjategevuses kasutatavaid droone või nende komponente. 

 • Sätestati keeld mitmesuguste toodete ekspordile Venemaale. Nende toodete hulka kuuluvad näiteks erinevad tööstuskaubad, elektroonikakaubad, sõidukid ning nende varuosad.  

Ettevõtete juhtimine

 • Sätestati erand, mille kohaselt on lubatud tehingud Venemaa kodanike enamusosalusega ettevõtetega juhul, kui tehingu eesmärk on vabaneda seotusest selle ettevõtte või selle ettevõtte tütarettevõtete juhtimisega hiljemalt 31. detsembriks 2023. 

 • Alates 27. märtsist 2023 ei ole Venemaa kodanikel ja elanikel lubatud kuuluda selliste Euroopa Liidus registreeritud ettevõtete juhatusse, mis omavad elutähtsat taristut või osutavad elutähtsat teenust. Keeld ei kehti sellistele Venemaa kodanikele ja elanikele, kes on samaaegselt ka mõne Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud. 

Finantsvaldkond 

 • Finantsasutused ja finantsvaldkonna ettevõtjad peavad hiljemalt 13. märtsiks 2023 ja seejärel iga kolme kuu järel andma Euroopa komisjonile ja liikmesriigi pädevale asutusele teavet Venemaa Keskpanga reservide ja varade haldamisega seotud tehingute kohta. 

Lennuliiklust puudutavad sanktsioonid 

 • Venemaa ja Euroopa Liidu vahel otse või kolmanda riigi kaudu mitteregulaarlende korraldavad lennuettevõtjad on kohustatud lendude kohta käiva info edastama vähemalt 48 tundi enne lennu algust liikmesriigi pädevale asutusele. Liikmesriik võib keelata lennu toimumise, teavitades sellest viivitamatult nii Euroopa komisjoni kui lennuettevõtjat. 

Muud sanktsioonid 

 • Sanktsioneeritud isikute nimekirja on täiendatud 87 isiku ja 34 juriidilise isikuga. Sanktsioneeritud füüsiliste isikute hulgas on peamiselt Venemaa kõrged riigiametnikud, kes on mõjutanud otsuseid Ukrainas ellu viidava sõjategevuse osas, Venemaa poolt okupeeritud aladel tegutsevad Venemaa režiimi heaks töötavad ametnikud, erasõjafirma Wagner juhtimisega seotud isikud, mõned Venemaa propaganda levitamisega tegelevad ja sellele kaasa aitavad ajakirjanikud ning Iraani kodanikud, kes aitavad Venemaad varustada Iraani päritolu droonidega. Sanktsioneeritud juriidiliste isikute hulka kuuluvad peamiselt erinevad Venemaa pangad ja fondid, mis aitavad rahastada Venemaa sõjategevust Ukrainas. 

 • Alates 10. aprillist 2023 hakkab kehtima keeld väljaannete RT Arabic ja Sputnik Arabic levitamisele Euroopa Liidus. 

Määrusega, mille alusel kehtestati uued sanktsioonid, on võimalik tutvuda siin.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255