Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

06.04.2018 Reede

Euroopa Keskpanga hinnangul vähendaks kaubandussõda maailma majandust ühe protsendi võrra

Euroopa Keskpanga (ECB) analüüsi kohaselt võib Ameerika Ühendriikide algatatav kaubandussõda oma partnerite vastu vähendada maailma majandust ühe protsendi võrra.

"Lähtuvalt ECB simulatsioonidest, väheneksid maailma kaubamahud kolm protsenti juba esimesel tariifide takendamise aastal ning maailma majanduse kogutoodang väheneks  ühe protsendi," ütles keskpanga nõukogu liige Benoit Couere.

Vastav keskpanga mudel eeldas olukorda, kus USA tõstab kõikide imporditavate kaupade tariife kümme protsenti ning USA kaubanduspartnerid vastavad samaga.

"Selline stsenaarium omaks märkimisväärseid negatiivseid mõjusid maailma majandusele, eelkõige muidugi selle riigi majandusele, kes tariifide tõstmisega alustab," lisas Couere.

Kaubandussõja mõju USA majandusele oleks esimesel aastal 2,5 protsenti. "Euroala SKP samuti väheneks, aga vähem kui USA-s," märkis Couere.

Toetajad

Suno 365 logo 10  

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes