04.12.2014 Neljapäev

Ettevõtted saavad arveldussüsteemide uute nõuete vastavusse viimiseks lisaaega

Eesti Pangas toimunud maksekeskkonna foorumil otsustasid keskpank, pangaliit, rahandusministeerium ja turuosalised lükata Eestis edasi ühtse euromaksete piirkonna (SEPA – Single Euro Payments Area) üleminekutähtaega massmakseid tegevatele ettevõtetele.

Ettevõtted saavad arveldussüsteemide uute nõuete vastavusse viimiseks lisaaega
Ettevõtted saavad arveldussüsteemide uute nõuete vastavusse viimiseks lisaaega Foto: PM

Ettevõtted saavad seega ühe aasta lisaaega, et viia oma arveldussüsteemid vastavusse uute nõuetega. Ilma uuenduseta peaks ettevõtted pärast üleminekuperioodi edastama makseid panka ükshaaval.                                                                                                                     

Selle aasta 1. veebruaril võeti Eestis kasutusele üleeuroopalised maksetingimused ning muudatuste juurutamiseks jäi kehtima üleminekuperiood 1. veebruarini 2015. Uuele standardile on üle läinud 53% pankade klientidest, kelle teevad umbes poole maksete koguarvust.

„Kuigi suur osa ettevõtteid on tänaseks uued standardid juba edukalt kasutusele võtnud, on pankadel veel siiski palju massmakseid edastavaid kliente, kes vajavad muudatuste lõplikuks elluviimiseks rohkem aega. Otsustasime seetõttu pikendada üleminekuperioodi ühe aasta võrra. Kõik ettevõtted ja asutused peavad seega maksete uue standardi võtma kasutusele hiljemalt 1. veebruariks 2016. Üleminekuperioodi rohkem pikendada ei saa ja paneme kõigile ettevõtjatele südamele, et kõik vajalikud muudatused peavad kindlasti eeloleva aasta jooksul saama tehtud,“ rääkis Eesti Panga asepresident Madis Müller.

Muudatus puudutab eelkõige suuremaid ettevõtteid, kes edastavad panka massmakseid ja peavad oma infosüsteemid viima vastavusse uue standardiga (ISO 20022 XML). Eestis tegutsevatest pankadest pakub massmaksete teenust kümme panka. Massmakseid teevad kokku 6599 klienti, kellest 3113 kasutab vana ja 3486 uut formaati.

Eraisikute jaoks tegid pangad vajalikud muudatused ise ära ja senine riigisisene kontonumber muutus automaatselt rahvusvaheliseks kontonumbriks (IBAN – International Bank Account Number). Kui üleminekuperiood lõppeb, siis peavad eraisikud hakkama kasutama ainult rahvusvahelist kontonumbrit. Alates 2016. aasta veebruarist seega enam senise riigisisese kontonumbriga makset teha ei saa.


Eesti maksekeskkonna foorum loodi 2012. aasta aprillis Eesti Panga, pangaliidu ja rahandusministeeriumi koostööna, foorumit juhib Eesti Pank. Foorum koguneb kaks korda aastas. Üksikasjalikumat teavet foorumi, seal käsitletavate teemade ja osalejate kohta leiab siit .

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes