gif Company 930x140 ee

 

06.06.2019 Neljapäev

ECB plaanib baasintressimäärad seniseks jätta vähemalt 2020. aasta esimese poole lõpuni

Euroopa Keskpank (ECB) otsustas neljapäeval rahapoliitikaistungil jätta intressimäärad praegusele tasemele, kusjuures plaanib need jätta sellele tasemele vähemalt 2020. aasta esimese poole lõpuni.

Varasemalt on ECB nõukogu teada andnud, et intressimäärad jäävad eelduste kohaselt praegusele tasemele vähemalt 2019. aasta lõpuni. Nõukogu eeldab, et ECB baasintressimäärad püsivad praegusel tasemel igal juhul seni, kuni see on vajalik, et tagada inflatsioonimäärade püsiv lähenemine tasemele, mis on keskmise aja jooksul 2 protsendist allpool, ent selle lähedal.

ECB nõukogu säilitas põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 0,00 protsenti, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 0,25 protsenti ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana −0,40 protsenti.

ECB nõukogu kavatseb jätkata varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvate põhiosa tagasimaksete täies ulatuses reinvesteerimist pikema aja jooksul pärast kuupäeva, mil nõukogu hakkab tõstma baasintressimäärasid, ning igal juhul seni, kuni see on vajalik soodsate likviidsustingimuste ja küllaldaselt toetava rahapoliitilise kursi säilitamiseks.

ECB rahapoliitika üks eesmärk on hoida inflatsioon tasemel, mis on 2 protsendi lähedal, ent jääb sellest piirist allapoole. Mais aeglustus euroala inflatsioon 1,2 protsendile eelneva kuu 1,7 protsendilt.

Toetajad

Suno 365 logo 10  StandardBooks200px

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes