30.03.2020 Esmaspäev

Advokatuur: riik peab andma lisaaega majandusaruannete esitamiseks

Advokatuur leiab, et riigil tuleks kiirelt seadustada üldkoosolekute elektrooniline pidamine ja pikendada 2019. aasta majandusaasta aruannete esitamise tähtaega. Advokatuur leiab, et olukorras, kus osanike koosolekute ning aktsionäride ja mittetulundusühingute liikmete üldkoosolekute läbiviimine on praktikas võimatu, samas aga on lähenemas majandusaasta aruannete kinnitamise tähtaeg, tuleb viivitamata võimaldada osanike, aktsionäride ja liikmete koosolekute elektroonilist läbiviimist.

Advokatuuri hinnangul tuleb majandusaruande esitamine edasi lükata.
Advokatuuri hinnangul tuleb majandusaruande esitamine edasi lükata. Foto: Pixabay

Kuni neid võimalusi ei ole, tuleb edasi lükata 2019. aasta majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg. Nende ettepanekutega pöördusid Riigikogu õiguskomisjoni ning justiitsministri poole Eesti Advokatuur, Eesti Kindlustusseltside Liit, Nasdaq Tallinn AS, Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon, MTÜ FinanceEstonia, Notarite Koda ja Tööandjate Keskliit.

Läti parlament võttis vastu äriseadustiku muudatused, millega muuhulgas kehtestas virtuaalsete koosolekute läbiviimise võimalused juba üleeelmisel nädalal. Samuti on Läti pikendanud erimeetmena majandusaasta aruannete esitamise tähtaega. Analoogsed muudatused on arutusel ka Leedus," ütles advokatuuri juhatuse liige ning advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat Piret Jesse.

COVID-19 pandeemiast tingitud eriolukord on seadnud olulisi piiranguid osanike ja aktsionäride pääsemiseks Eestis toimuvatele koosolekutele, samuti ei ole koosolekute läbiviimine enam kui kahe inimese kogunemispiirangu 2-meetrise distantsi hoidmise nõude valguses reaalselt võimalik. Need asjaolud räägivad täiendavalt selle kasuks, et võimalikult kiiresti tuleks seadustada võimalus viia osanike ja üldkoosolekuid läbi elektrooniliselt ning lihtsustada elektrooniliselt antud häältele kehtestatud nõudeid.

Praegu ei võimalda Eestis kehtivad seadused osanike, aktsionäride ja liikmete koosolekuid läbi viia elektrooniliste vahendite kaudu. Osanikele, aktsionäridele ja liikmetele peab olema antud võimalus koosolekul isiklikult või volitatud esindaja kaudu osaleda. Ühingud võivad küll põhikirjaga ette näha võimaluse hääle andmiseks elektrooniliste vahendite kaudu või posti teel, kuid see ei vabasta ühingut kohustusest viia koosolekut füüsiliselt läbi. Ainsaks erandiks on otsuste vastuvõtmine kirjalikult kõikide osanike või aktsionäride konsensuse alusel.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes