Tehnilise probleemi tõttu võib hilineda 1220 inimese peretoetuse- ja/või vanemahüvitise väljamaksmine.

Õiguskantsler juhtis hiljutises seisukohas tähelepanu, et sotsiaalkindlustusamet (SKA) on seadust puudulikult tõlgendades vähendanud mõnede inimeste vanemahüvitist, ning soovitab ametil oma praktikat muuta.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Alates eelmise aasta aprillist arvestatakse vanemahüvitist päevamäära järgi ning kuna veebruarikuus on 28 päeva, laekub inimese kontole märtsis harjumuspärasest väiksem summa. 

Sotsiaalkindlustusamet annab teada, et infosüsteemi ülekoormuse tõttu saab jaanuaris ligikaudu 1000 perekonda oma peretoetused ja vanemahüvitised kätte eri kellaaegadel.

Reede, 07 Oktoober 2022 10:24

Vanemahüvitise enammaksed

Aprillis liikus vanemahüvitiste väljamaksmine teise infosüsteemi, kus puudub funktsioon, mis vōimaldaks süsteemis menetleda enammakseid. See tähendab, et menetletakse käsitsi, mis on ajamahukas.

banner right tookuulutus
right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255