Õigus

25. mail 2020 jõustusid tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste asjakohaste seaduste muudatused, millega laiendati elektrooniliste võimaluste kasutamist juriidiliste isikute organite koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel kõikide juriidiliste isikute liikide jaoks. Kui varasemalt olid sellised võimalused olemas osaühingutel ja aktsiaseltsidel, siis kehtinud eriolukord tõi nähtavale tõsiasja, et seesugused elektroonilised võimalused puuduvad või on olulisemalt kehvemad mittetulundusühingutel, sihtasutustel, tulundusühistutel ja korteriühistutel.

Esmaspäev, 28 Jaanuar 2019 16:14

Kui kaua võib arve esitamisega venitada?

Kui kaua hiljem võib arve esitada? Kas pean seda aktsepteerima, kui esitatakse ligi pool aastat hiljem? Väga mõjutamiseks vist variante ei ole?

Kolmapäev, 11 Oktoober 2017 11:55

Kas lapsega saab sõlmida käsunduslepingu?

Tööinspektsiooni praktika näitab, et kuigi lapsega sõlmitud leping pealkirjastatakse kui käsundusleping ning ka tööregistrisse tehakse kanne kui muu võlaõigusliku lepingu alusel töötamine, siis lepingu olemuse lähemal uurimisel selgub, et tegemist on klassikalise töölepingulise suhtega. See tähendab, et tööle asunud laps või noor allub üheselt mõistetavalt ta tööle lubanud täiskasvanu juhtimisele ja kontrollile. Ja üldjuhul see ju teisiti olla ei saagi, sest noorel inimesel ei ole varasemat töökogemust, puuduvad konkreetse ülesande tegemiseks vajalikud teadmised ja oskused. Seega ei saa ta ka iseseisvalt teenust osutada ehk käsunduslepingut täita.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes