28.01.2019 Esmaspäev

Kui kaua võib arve esitamisega venitada?

Jaak Siim, vandeadvokaat, partner
Jaak Siim, vandeadvokaat, partner LEADELL Pilv Advokaadibüroo

Kui kaua hiljem võib arve esitada? Kas pean seda aktsepteerima, kui esitatakse ligi pool aastat hiljem? Väga mõjutamiseks vist variante ei ole?

Käibemaksuseaduse (KMS) § 37 lõige 1 näeb ette, et maksukohustuslane on kohustatud väljastama kauba võõrandamise või teenuse osutamise korral arve seitsme kalendripäeva jooksul, arvates käibe tekkimisest. Seaduses ei ole sätestatud tähtaega, mille möödumisest alates ei ole lubatud arvet esitada. Nõuete aegumist reguleerib tsiviilseadustiku üldosa seadus, mille § 146 lõige 1 näeb üldreeglina ette, et tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on kolm aastat.

Teenuse või kauba saamise korral kuulub selle eest väljastatud arve tasumisele vaatamata tõsiasjale, et arve esitaja on rikkunud KMS-st tulenevat nõuet arve esitamise aja ja oma maksustatava käibe toimumise kajastamise kohta õiges maksustamisperioodis. Mis puudutab sellises olukorras arve deklareerimist ja käibemaksukohustust, siis maksukohustuslasel tekib õigus sisendkäibemaksu mahaarvamiseks ajal, mil mahaarvatava käibemaksu osas tekkis müüjal maksukohustus. Paraku ei saa vastavat õigust realiseerida enne arve saamist.

Sellises olukorras saab lähtuda KMS § 31 lõikest 9, mis sätestab, et soetatud kauba või saadud teenuse ja selle kohta väljastatud arve saamisel eri maksustamisperioodidel arvatakse sisendkäibemaks maha maksustamisperioodil, mil kauba võõrandajal või teenuse osutajal tekkis käive kõnesoleva seaduse § 11 kohaselt. Kui maksustamisperioodi käibedeklaratsiooni esitamise ajaks ei ole sisendkäibemaksu mahaarvamise aluseks olevat arvet saadud, arvatakse sisendkäibemaks maha maksustamisperioodil, mil arve saadakse.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes