Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

28.01.2019 Esmaspäev

Kui kaua võib arve esitamisega venitada?

Jaak Siim, vandeadvokaat, partner
Jaak Siim, vandeadvokaat, partner LEADELL Pilv Advokaadibüroo

Kui kaua hiljem võib arve esitada? Kas pean seda aktsepteerima, kui esitatakse ligi pool aastat hiljem? Väga mõjutamiseks vist variante ei ole?

Käibemaksuseaduse (KMS) § 37 lõige 1 näeb ette, et maksukohustuslane on kohustatud väljastama kauba võõrandamise või teenuse osutamise korral arve seitsme kalendripäeva jooksul, arvates käibe tekkimisest. Seaduses ei ole sätestatud tähtaega, mille möödumisest alates ei ole lubatud arvet esitada. Nõuete aegumist reguleerib tsiviilseadustiku üldosa seadus, mille § 146 lõige 1 näeb üldreeglina ette, et tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on kolm aastat.

Teenuse või kauba saamise korral kuulub selle eest väljastatud arve tasumisele vaatamata tõsiasjale, et arve esitaja on rikkunud KMS-st tulenevat nõuet arve esitamise aja ja oma maksustatava käibe toimumise kajastamise kohta õiges maksustamisperioodis. Mis puudutab sellises olukorras arve deklareerimist ja käibemaksukohustust, sii

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Vormista tellimus!

Raamatupidamisuudiste tellimus sisaldab:

  • Reklaamivaba paberajakirja
  • Ligipääsu "Meistri eri" artiklitele
  • E-arvete koostajat
  • Elektroonilisel kujul trükiajakirja
  • E-konsultatsioone
  • Blankette ja dokumentide näidiseid

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes