If Kindlustuse tellitud küsitlusest selgus, et üle kolmandiku ettevõtteid Eestis pakub oma töötajatele tervist edendavaid toetusi.
Meie ettevõte on kulude optimeerimiseks sunnitud koondama osa töötajaist. Mida sellisel puhul tuleb arvestada koondamise kavandamisel?
Tööinspektsioon kutsub tööandjaid pöörama suuremat tähelepanu töötajate juhendamisele ja väljaõppele.
Maksu- ja tolliamet (MTA) kontrollis juulis 21 Pärnu toitlustuskohta, 80 töötajast oli registreerimata seitse, lisaks tuvastas amet ka maksurikkumisi.
Keskmine brutokuupalk oli teises kvartalis 1321 eurot, tõustes eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes 6,4 protsenti, keskmise brutokuupalga aastakasv oli 1,3 protsendipunkti aeglasem kui eelmises kvartalis.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes