Kolmapäev, 23 Juuli 2014 10:03

Töökeskkonna andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 22.07.2014
https://www.riigiteataja.ee/akt/123072014006

Jõustumise kp: 01.09.2014
Avaldamismärge: RT I, 23.07.2014, 6

Kristel Plangi, Tööinspektsiooni teabeosakonna juhataja arutleb tööõnnetuste üle.

Ilmselt on paljud naernud enda või kellegi teise üle, kes ootamatult komistab või libiseb ning selle tulemusena nina põrandal ja kukal taeva poole maandub. On see aga tõesti naljakas?

Tööinspektsioon ootab detsembri alguseks ettevõtete töökeskkonnanõukogude aruandeid töökeskkonna parandamise kohta.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes