Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tunnustas kaht ettevõtet - AS Tallinna Vesi ja Crystalsol OÜ -, kes peavad tööohutust ning oma töötajate tervist oluliseks väärtuseks.

Kolmapäev, 16 September 2015 09:37

Tervisekontroll – vigade parandus

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus seab tööandjale kohustuse korraldada terviskontrolli töötajatele, kelle tervist võib mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad.
Reede, 21 August 2015 12:11

Elektromagnetväljad töökeskkonnas

Sotsiaalministeerium on välja töötanud määruse „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded elektromagnetväljadest mõjutatud töökeskkonnale, elektromagnetvälja kokkupuute piirnormid ja rakendusväärtused ning elektromagnetväljade mõõtmise kord“, millega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu direktiiv 2013/35/EL, mis käsitleb töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõudeid seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (elektromagnetväljadest) tulenevate riskidega.Lähemalt kirjutab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.
Töökiusamise vallas tänavu doktoritööd kaitsnud tööinspektsiooni konsultandi Merle Tamburi väitel kannatab ligi veerand töötajatest töökiusamise all.
Minu töötamiskohal on liiga vähe värsket õhku ja sinna kostub kõrvalruumist klientidega suhtlemist segav müra. Tööandja ütleb, et tema ei saa midagi teha, sest tegutseme rendipinnal ning ventilatsiooni eest hoolitseb majaomanik ja müra tekib hoopis kõrvalruumides tegutseva teise ettevõtte tegevusest.

Vastab Rein Reisberg,töökeskkonna nõustamise osakonna juhataja, Tööinspektsioon:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes