Maksud ja raamatupidamine
Neljapäev, 30 Jaanuar 2020 12:43

Siirdehinna turuväärtuse määramise meetodid

Kontrollitud tehingute määratlemiseks on ettevõttel esmalt tarvis tuvastada seotud isikud ning aruandeperioodil nende vahel toimunud tehingud. Tehingute määratlemisele järgneb võimalusel sarnaste tehingute liikideks rühmitamine ning rühmade tehingumahtude kindlaks tegemine.
Rahandusministri määruse nr 53[1] § 18 alusel lasub siirdehindade dokumentatsiooni koostamise kohustus residendist ning mitteresidendist äriühingutel, mis vastavad vähemalt ühele järgnevatest tingimustest:
  • töötajate arv koos seotud isikutega on 250 või enam;
  • müügitulu koos seotud isikutega on 50 miljonit või enam;
  • konsolideeritud bilansimaht on 43 miljonit või enam.
Kolmapäev, 21 August 2019 10:41

Siirdehinna määramise üheksa sammu

Ettevõtjad, kes teevad tehinguid seotud osapooltega, näiteks samasse kontserni kuuluvate äriühingutega või ettevõtte omanikega seotud isikutega, peavad arvestama siseriiklike ja rahvusvaheliste siirdehinna reeglitega. Siirdehindade regulatsiooni mõte on vältida seotud isikute vahelisi kokkuleppeid müüa üksteisele tooteid ja teenuseid turuhinnast madalamalt või kõrgemalt, siirdades seeläbi ka kasumit ja tulumaksu baasi.

Eelmises artiklis käsitlesime siirdehindade ja turuväärtuse tähendust ja olulisust. Nüüd toome näiteid enimlevinud tehingutest seotud osapoolte vahel, kus turuväärtuse määramise vajalikkus jääb kõige tihedamini tähelepanuta.

Kolmapäev, 29 Mai 2019 09:50

Siirdehindade varjatud maksuohud

Dokumentatsioonis sisalduv teave peab olema maksuhalduri jaoks piisavalt detailne ja tegelikkusele vastav.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes