TRK 1140x140 ee gif
Uut seadusandluses

Haridus- ja Teadusministeerium saatis kooskõlastus- ja tagasisideringile põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatused, mis muu hulgas näevad ette võimaluse vähendada omavalitsustele makstavaid toetusi, kui viimased ei maksa õpetajate palgatoetust täies ulatuses välja.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes