Majandus ja äri

Vastu võetud: 11.11.2019

https://www.riigiteataja.ee/akt/113112019001

Jõustumise kp:16.11.2019

Avaldamismärge:        RT I, 13.11.2019, 1

Reede, 03 Mai 2019 15:08

Pandikirjad

Märtsis 2019 jõustus pandikirjaseadus, mis annab pankadele alates 1. oktoobrist 2019 võimaluse rahastada end kinnisvaralaenude ning riigi või kohaliku omavalituse võlakirjadest tulenevate nõuete tagatisel. Investorite jaoks on tegemist tavapärasest madalama riskiga avalikult kaubeldava võlainstrumendiga.

Uue seaduse eesmärgiks on luua õiguslikult usaldusväärne keskkond Eestis krediidiasutustele pandikirjade emiteerimiseks ning pandikirjade turu toimimiseks.

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile pandikirjade seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse. Väljatöötamiskavatsuse eesmärk on luua Eestis õiguslik keskkond pandikirjade emiteerimiseks pankade poolt.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes