gif Company 930x140 ee

 

Uut seadusandluses
Neljapäev, 28 Veebruar 2019 13:58

Majaga maa kajastamine raamatupidamises

Notari juures sõlmiti kinnistu müügileping ja asjaõigusleping, tarvis on arvele võtta põhivara. Kinnistul paikneb tootmishoone, milles asub tootmisliin. Lepingutes oli kirjas ainult kinnistu kui terviku müügihind (100 000 eurot); tegu oli pankrotivara ostuga, endise omanikfirma raamatupidamisdokumendid on kadunud. Kuidas võtta kinnistu koos sellel paikneva tootmishoone ja tootmisliiniga raamatupidamises arvele? Selgitame ka, kuidas koostada edasisi raamatupidamiskandeid (amortisatsioon, kasulik eluiga; ei hoone ega tootmisliin ei ole heas korras, kuid plaanime tootmist jätkata).

Riigikogu võttis neljapäeval vastu äriseadustiku muudatused, muuhulgas peab Notarite Koda uue seaduse kohaselt tagama võimaluse äri- ja avalike toimikutega tasuta tutvuda ühes notaribüroos Harju, Tartu, Pärnu ja Ida-Viru maakonnas.

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusele eelnõu väljatöötamiskavatsuse, millega tahab anda abieluvararegistri kannete tegemise õiguse kinnistusosakonnas töötavatelt kohtunikuabidelt notaritele ning maa- ja linnavalitsuste ametnikele.

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul võiks tulevikus olla notaritel õigus lahutada ka selliseid abielusid, kus üks abikaasa elab välismaal.

Notarid on viimase paari kuu jooksul avastanud üheksa juhtumit, kus inimesi püütakse nende eakusest, haigusest või lihtsalt teadmatusest tulenevalt ära kasutada ja sellised tehingud on jäänud tõestamata.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes