MTÜ Suveniiride Müüjate ja Tootjate Liit (SMTL) soovib meenetesektori alalhoidmiseks selle turismivaldkonnale suunatud riigitoetuste alla hõlmamist, sektoris COVID-19 puhangust tingitud eriolukorra tõttu tekkinud majanduskahjude kompenseerimist ja täielikku maksuvabastust 2021. aasta lõpuni.

Reede, 09 Oktoober 2020 13:49

Näidiste import ja tolliväärtus

Maksu- ja Tolliamet on avaldanud tolliuudise näidiste impordist ja tolliväärtusest.

Riigikogu rahanduskomisjon otsustas saata esimesele lugemisele käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise eelnõu, millega kaob kuni 22 euro väärtusega väikesaadetiste impordile kehtestatud maksuvabastus.

Maksu- ja tolliamet (MTA) juhib tähelepanu, et ajutine tolli- ja käibemaksuvabastus kolmandatest riikidest imporditud meditsiiniiniseadmetele ja kaitsevahenditele ei kehti kaupadele, mis imporditakse eraisikute või eraettevõtete poolt isiklikuks kasutamiseks või müümiseks.

Neljapäev, 30 Jaanuar 2020 10:14

Muudatused 2019. aasta tulude deklareerimisel

Möödunud aasta lõpus muutis riigikogu tulumaksuseadust ja sel puhulja sel puhul on põhjust rääkida mõnest tähtsast muudatusest, mis oma olemuselt on õnneks lihtsad.