IRL ettepanek tõsta maksuvaba tulu 500 euroni on leidnud laia vastukaja ja saanud väga erinevaid hinnanguid. Mis on ka igati loomulik, sest tegemist on väga olulise teemaga. Tööjõu kõrgest maksukoormusest ja selle vähendamise vajadusest (ja seda eriti madalapalgaliste puhul) on palju räägitud, aga vähe ära tehtud. Sest mis seal salata – iga väikseimgi maksulangetus tähendab riigieelarve kontekstis suuri summasid.

Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL) toetab Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) ideed tõsta maksuvaba miinimumi, kui selle katteks tehtav maksutõus tuleks suuremate sissetulekutega inimeste käest.

Kinnistu on abikaasade ühisomandis. Kinnistu võõrandatakse ja võõrandamisel tekib kasu (müügihind - soetusmaksumus - dokumtaalselt tõendatud seotud kulud). Mees kasutab sellel kinnistul asuvat elamut enda elukohana ja tal on õigus saada tulumaksuseaduse (edaspidi - TuMS) § 15 lg 5 p 1 alusel maksuvabastus. Naine ei ela koos mehega. Kas ka naisel, kes antud juhul ei ela koos mehega kinnistul asuvas eluruumis, on samuti õigus saada TuMS-i § 15 lg 5 p 1 järgi maksuvabastus? Kinnistut saab müüa üksnes abikaasade ühisvarana ja tehingus ei ole võimalik eristada abikaasade ühisomandi osi. Juhul, kui naisel ei ole õigust maksuvabastusele, siis kas naine peab tasuma kinnistu müügi kasumi (müügihind - soetusmaksumus - dokumtaalselt tõendatud seotud kulud) poolest summast (50%) tulumaksu?

Vastab MTA spetsialist Reet:

Hoidisetootja AS-i Salvesti hinnangul ei hakka see, et Euroopa Liit (EL) plaanib maist tühistada Ukraina eksportkaupade tollimaksud, vähendama Salvesti müüki.

Teisipäev, 17 Detsember 2013 13:22

Muudatused maa maksustamisel 2013. aastal

Tänavu 1. jaanuaril jõustusid maamaksuseaduse muudatused, mis andsid koduomanikule kuuluvale maale teatud ulatuses maksuvabastuse. Kuna see maksuvabastus ei pruugi laieneda kõigile koduomanikele ega kogu kodualusele maale, siis selgitan täpsemalt, mis tingimused maksuvabastuse saamiseks peavad olema täidetud.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes