Kuigi tulumaksuseadus (edaspidi − TuMS) ja käibemaksuseadus (edaspidi − KMS) on väga mahukad ja neile lisanduvad veel mõlemast seadusest tulenevad rakendusjuhised, on tegelik elu alati palju keerulisem ja nüansirikkam. Seetõttu tuleb tõdeda, et maksustamine sõltub ikkagi asjaoludest.

G20 riikide juhid leppisid Peterburi tippkohtumisel kokku plaanis maksustada rahvusvahelisi ettevõtteid.