Kui varasemalt sõltus mitteresidendist juhatuse- või kontrollorgani liikme tasu maksustamine tasu maksjast, siis alates 01.01.2015 aluseks on maksustamise aluseks see, et mitteresident on saanud tasu Eesti residendist äriühingu juhtimis- või kontrollorgani liikmeks oleku eest või mitteresidendi Eestis asuva püsiva tegevuskoha juhtorgani liikme ametiülesannete täitmise eest. Juhtimis- või kontrollorgani liikme lepingu alusel makstud tasu maksustatakse olenemata sellest, kus töö tegelikult tehti.

9. detsembril jõudsid Euroopa Liidu rahandusministrid poliitilise leppeni ema- ja tütarettevõtete maksustamise direktiivi muutmises.

Üleilmastumine ja tehnoloogia areng on loonud soodsad tingimused elektroonilise kaubanduse hüppeliseks kasvuks. Viimase kümne aasta jooksul on digitaalselt osutatavate teenuste käive järsult kasvanud, mis omakorda on oluliselt mõjutanud riigi suutlikkust tarbimist maksustada. Seetõttu on elektroonilise kaubanduse märgatav kasv toonud kaasa ka paradigma vahetuse tarbimise maksustamisel.

Eesti Maksumaksjate Liidu arvates tuleks aktsiisiga maksustada e-sigarettide nikotiinivedelikud, mis annaks valjalikku lisatulu riigieelarvesse.

Baltimaade energiatarbimine ja süsinikuheite määr on üks Euroopa Liidu suurimaid, seda just transpordis, kus sõiduautod on energiakulu poolest liidu esirinnas.