TRK 1140x140 ee gif
Tööõigus ja tööturg

Justiitsministri Hanno Pevkuri sõnul ei tohi uus plaanitav töötajate register tekitada tööandjatele täiendavat halduskoormust ja ei ole üldiselt parim meetod maksupettuste ära hoidmiseks.

Maksu- ja Tolliamet (MTA) on sel nädalal süvendatud kontrolli võtnud 39 maksupettuse kahtlusega autot, mida on soovitud Maanteeametis arvele võtta ja mille puhul registrikannete tegemine peatati.

Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Karel De Gucht astub 25. novembril Belgias kohtu ette süüdistatuna 900 000 euro väärtuses maksude tasumatajätmises, kirjutasid täna Belgia ajalehed.

Kaupmeeste Liit tegi rahanduskomisjonile ettepaneku eemaldada menetluses olevast käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõust säte, mis näeb ette käibedeklaratsiooni olulise täiendamise.

USA kehtestatud FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) kohaselt peab mis tahes teise riigi finantsasutus, mis tahab Ühendriikides raha liigutada, hakkama järgmise aasta juulist USA maksuametile esitama sama hästi kui reaalajas andmeid enda teenindatavate Ühendriikide kodanike finantsidest.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes