Majandus ja äri
Kredexi kohalike omavalitsuste üürimajade ehitamise ja renoveerimise taotlusvooru esitati toetuse taotlusi 14,8 miljoni euro ulatuses, esitatud projektide kogumaksumus ulatub 33 miljoni euroni.
KredEx Krediidikindlustus hüvitas esimesel poolaastal ettevõtetele ligi veerand miljoni eest kahjusid seoses äripartnerite makseriskide realiseerumisega nii Rootsis, Soomes, Horvaatias, Slovakkias kui ka Eestis, selgub ettevõtte majandustulemustest.
20. juunil pakub Kredex tööstuslaenu, mis aitab finantseerida tööstusettevõtete investeeringuid materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse; laenusumma on kuni 2 miljonit eurot.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ehituse asekantsleri Jüri Rassi sõnul võib üleminek liginullenergiahoonete nõuetele esialgu pikendada hoonete projekteerimise etappi; MKM-i hinnangul võiks ehitisregistrist saada terviklikku infot kõikide hoonete kohta, sealjuures teisi registreid dubleerimata.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) töötab välja toetusmeedet, mille eesmärgiks on suurendada Eesti tööstusettevõtete innovatsiooni ja ekspordivõimekust; meetme eelarveks on tänavu piloteerimisfaasis plaanitud 1 miljon eurot.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes