860x100 kriisi paasterongad
Uut seadusandluses
Justiitsminister Raivo Aegi, kohtutäiturite, töötukassa ja puuetega inimeste koja esindajate tänasel kohtumisel lepiti kokku, et kohtutäiturid maksavad üle piirmäära sisse nõutud raha vähenenud töövõimega inimestele tagasi võimalikult kiiresti. Kohtumisel tõdeti, et töötukassa uue infosüsteemi käivitamisel tekkis kohtutäituritelt tulnud ebatäpse lähteinfo tõttu olukord, kus vähenenud töövõimega inimestelt nõuti nende kohustuste täitmiseks korraga sisse summad mitme kohtutäituri poolt esitatud erinevate arestimisaktide alusel, nii et inimestele jäi kätte raha alla seaduses ette nähtud piirmäära.
Kas kohtutäituri nõue laieneb välislähetuse päevarahale?
Ettevõtetele valmistab muret tänane olukord, kus kohtutäiturilt saadud töötaja sissetuleku arestimise akti täitmisega kaasnevad ettevõttele täiendavad ülesanded ja kulud, mida ettevõttele ei hüvitata. Probleemi lahendamiseks saatis Eesti Kaubandus-Tööstuskoda justiitsministeeriumile kaks ettepanekut.

Justiitsminister Urmas Reinsalu tahab täitesüsteemi muuta selliselt, et riiginõuete sundtäitmise haldamine võetaks ära kohtutäituritelt ning sellega hakkaks edaspidi tegelema maksu- ja tolliamet (MTA); seejuures võib kohtutäiturite arv praeguselt 44 täiturilt väheneda kaheksale täiturile.

Valitsuskabinet arutas justiitsministeeriumi poolt elatise sissenõudmise tõhustamiseks koostatud eelnõu, millega peatatakse elatisvõlgniku reisidokumentide kehtivus ja tõhustatakse koostööd kohtutäiturite ja politsei vahel võlgniku sõiduki kättesaamiseks.
Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes