Esmaspäev, 18 Detsember 2017 12:50

Katseaeg kui „sisseastumiseksam“

Allpool esitatud novembrikuu riigikohtu lahendid annavad ülevaate sellest, mis juhtudel ei tohi töötaja hellitada lootusi töösuhete jätkamisele, missuguseid panga teateid saab lugeda kliendile kättetoimetatuks, millal loetakse aktsionäride üldkoosoleku otsus tühiseks, ja samuti sellest, kellel lasub tõendamiskohustus tööandjale tekitatud kahju puhul.

Grant Thornton Balticu maksunõustamise valdkonna juht Kristjan Järve kirjutab Saksamaa Föderaalne Konstitutsioonikohtu otsusest, millega tunnistati rahvusvaheliste maksulepingute soodustingimuste ülimuslikkuse mittekehtivus kohaliku tulumaksuseaduse piirangute suhtes kooskõlas olevaks Saksamaa põhiseadusega.

Kolmapäev, 07 Oktoober 2015 16:02

OÜ-tamise maksustamisest

Maksu- ja tolliamet avaldas oma kodulehel kommentaari palju kära tekitanud kohtulahendile.

Neljapäev, 06 Märts 2014 12:37

Uusi maksualaseid lahendeid Riigikohtust

Eesti Maksumaksjate Liit avaldas oma kodulehel kokkuvõtet viimase aja aktuaalsematest maksualastest kohtulahenditest.

Teisipäev, 21 Jaanuar 2014 16:52

Riigikohtu otsus aitab MTA-l seadust tõlgendada

Riigikohtu otsus, millega tühistati süüdimõistvad otsused Facio Ehitus OÜ ja OÜ Räga vastu, toob Maksu- ja Tolliameti (MTA) hinnangul selgust seaduse tõlgendamisse, tulevikus sarnaste juhtumite vältimine on juba Riigikogu teha.