Ühiskond

Millised kanded on vaja teha kapitalirendi lõpetamisel ja põhivara müümisel pangale?

Esimene arve oli kreeditarve liisingu jäägi kohta: 5896,37 eurot + 1179,27 eurot (KM) = 7075,64 eurot. Pika- ja lühiajalise kohustise saldo on 7075,64 eurot.

Põhivarakaardil on arvel soetusmaksumus summas 21 236,67 eurot, akumuleeritud kulum 17 697eurot, jääkmaksumus on 3539,67eurot. Kuidas seda maha kanda?

Seejärel soovis pank arvet nõudest loobumise tasu kohta: 6186,96 eurot + 1237,39 eurot (KM) = 7424,35 eurot.

Sellest peaks tekkima ju kasum põhivara müügist?

Kapitalirendi puhul kanduvad olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved üle rentnikule.
Kolmapäev, 12 Veebruar 2020 12:00

Mis saab raamatupidamises amortiseerunud autoga?

2011. aastal liisiti sõiduauto viieks aastaks. Tegu on kapitalirendiga. Auto võeti firmas arvele amortisatsioonimääraga 20% aastas. Viie aasta pärast sõlmitakse selleks, et mitte maksta kohe jääkmaksumust pangale, liisingulepingu lisa ja jääkmaksumus jagatakse veel kahe aasta peale ära. Tänaseks on firma selle auto eest kogu summa pangale tasunud ja vormistanud auto ARK-is enda nimele. Sõiduauto on firma raamatupidamises arvel, kuid auto maksumus võrdub nulliga, kuna amortisatsioon on täismahus maha arvatud. Kas seda autot on vaja kuidagi hinnata, kuna sel on ikkagi mingi väärtus, ja hakata uuesti amortisatsiooni arvestama või võib jätta nii, nagu on, aga tulevase müügi korral (kui tekib selline vajadus) läheb saadud summa firma tuludesse? Juhul kui on vaja auto ümber hinnata, tahaksin teada, millised raamatupidamiskanded tuleb teha ja kes peab tegelema ümberhindamisega, et see oleks seadustega kooskõlas.
Kapitalirendiga soetati väikevahend. Kogu summa koos käibemaksuga läks maksegraafikusse. Antud aastal saadi kolm ostuarvet, millest tasuti kaks. Kuidas antud tehing kajastada rahavoogude aruandes?
Ja veel täiendav küsimus: hetkel on rahavoogude vahe – kapitalirendi jääk aasta lõpuga. Kui kajastada kahe ostuarve tasumine ilma käibemaksuta real „kapitalirendi põhiosa tagasimaksed” , siis kuhu läheb ülejäänud summa? Kas kui mitterahaline tehing ja äritegevuse „muude korrigeerimiste” alla?
Teisipäev, 19 Veebruar 2019 11:42

Rendiarvestus

Eesti finantsaruandluse standardi järgi peavad ettevõtted klassifitseerima rendilepinguid kasutus- ja kapitalirentideks.

qbill rup 255x300

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes