Rahandusminister Jürgn Ligi sõnul töötatakse nii firmaautode maksustamist kui käibemaksudeklaratsiooni lisa puudutavate seaduseelnõudega edasi ning mõned leevendused on ka välja pakutud, aga põhimõttelisi muudatusi pole eelnõudes tarvis teha.

Kuigi Juristide Liidu hinnangul seab käibemaksuseaduse muudatus üle 1000-euroste arvete eraldi deklareerimiseks ohtu juristide konfidentsiaalsusnõude, ei plaani liit sel teemal kohtusse minna.

Riigikogu võttis täna vastu käibemaksuseaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega tuleb käibemaksu deklaratsiooni lisas deklareerida üle 1000-eurosed arveldused.

Täna Riigikogu rahanduskomisjonile saadetud kirjas teatas Maksu- ja Tolliameti (MTA) peadirektor, et deklareeritava tehinguinfo piiri tõstmisel 1000 eurost ülespoole kaotaks käibemaksukontrolli uuendus oma mõtte ega aitaks võidelda käibemaksupettustega.

Euroopa Komisjon esitas t'na ettepaneku uue standardse käibedeklaratsiooni kohta, mis võib aidata vähendada Euroopa Liidu (EL) ettevõtjate kulusid kuni 15 miljardi euro võrra aastas, ettepanekuga nähakse ettevõtjatele ette ühtsed nõuded käibedeklaratsioonide esitamiseks, olenemata sellest, millises liikmesriigis nad seda teevad.