Kuigi eriolukord veel kestab ning vara on oodata, et meditsiiniline koroonaviiruse kriis saaks mööda, on selge, et järgnemas on kriisi nö „teine laine“, mille majandusele jäetud mõjusid tunneme kindlasti vähemalt aasta, kui mitte kauem.

Finantsinspektsioon tuvastas 2019. aastal läbi viidud erikontrolli käigus oma järelevalve alla kuuluvates asutustes puudusi juhtide valiku praktikas. 17 kontrollitud ettevõttest enamik olid sellised, kus kas puudusid sisekorrad üldse või ei olnud juhtide valimise protsess nõuete kohane.

Ühestki juhist ei saa suurepärast juhti seni, kuni tal puudub enesejuhtimise oskus.
Kuigi planeerimise ja eesmärkide seadmisega tegeletakse nii pikas perspektiivis kui ka igakuiselt või vähemalt kvartaalselt, muutub see küsimus juhtkonnas eriti aktuaalseks ajal, kui on vaja välja töötada ja kinnitada järgmise aasta eesmärgid ja tegevuskavad. Strateegilise planeerimisega on väga tihedalt seotud ka eelarvestamine. Seeläbi on organisatsiooni arenguprotsessis otsene roll ka raamatupidajatel ja finantsistidel.
Esmaspäev, 20 Märts 2017 13:33

Kes on hea meeskonnamängija?

Kui hea koostöö tegija sa oled? Oled sa meeskonnamängija? Kui tööintervjuul küsitaks neid küsimusi (ja neid ilmselt paljudel puhkudel ka küsitakse), siis on tõenäoliselt reeglina vastus: ma olen meeskonnamängija, mulle meeldib koostööd teha, kirjutab Raimo Ülavere oma blogis.