TRK 1140x140 ee gif
Ühiskond

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu juhatuse esimehe Aivar Lõhmuse sõnul nõuab jäätmete ringlussevõtu sihtarvude saavutamine jäätmekäitlusvaldkonna täielikku ülevaatamist ning osapoolte õiguste ja kohustuste riigiüleselt ühtset ja selget määratlemist.

Taastuvatest allikatest pärinevat elektrienergiat toodeti möödunud aastal Eestis 1662 gigavatt-tundi ehk ligikaudu samas mahus 2017. aastaga, taastuvenergia toodang moodustas elektrienergia kogutarbimisest 17,1 protsenti.

Eesti ja Läti ametiasutused hakkasid uurima, kas ja kuidas võiksid riigid luua ühise pandipakendi süsteemi.

Riigihangete vaidlustuskomisjon otsustas mitte rahuldada prügifirma Ragn-Sells AS vaidlustust Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse käitamise operaatori hankel; ettevõte pöördub edasi kohtusse.

Keskkonnaminister allkirjastas olmejäätmete sortimist ja liigitamist reguleeriva määruse muudatuse, millega täpsustatakse jäätmete sortimise ja kogumise nõudeid.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes