Maksu- ja tolliamet kutsub ettevõtjaid, kes on tegemas tavapärasest suuremaid investeeringuid, sellest ametile varem teada andma, et tagada kiire sisendkäibemaksu tagastus ja seeläbi stabiilne rahavoog.

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile kindlustustegevuse seaduse, krediidiasutuste seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille järgi tuleb iga investeerimistoote pakkujal koostada kokkuvõtlik dokument, mis annab kliendile ülevaate investeerimistoote olemusest, omadustest ja riskidest ning tootega seotud kuludest.

Valitsuse ette on taas jõudnud seaduseelnõu, millega laiendatakse pensionifondide võimalusi erinevatesse varaliikidesse investeerimisel, mille eelmise valitsuse ajal kokkulepitud muudatusi ei jõutud riigikogus valimiste eel vastu võtta.

II samba varadest investeeritakse Eestisse riikidest kõige rohkem –  22 protsenti. Samas moodustavad 72 protsenti nendest investeeringutest hoiused ja arvelduskontod. Rahas on Eestisse tehtud investeeringud kokku 489 miljonit eurot, sellest kontod ja hoiused 350 miljonit eurot. Kuhu on investeeritud ülejäänud 139 miljonit?

Pensionifondide haldurid eelistasid mullu investeerida enim Eestisse, Iirimaale ja Luksemburgi.