Veeldatud gaasi nõudlus on viimasel ajal kasvanud ja sellesse investeeritakse tugevasti, mille üheks põhjuseks on veeldatud gaasi suur hinnavahe USA-s, Euroopas ja Kaug-Idas, teiseks Euroopa Liidu soov vähendada energiasõltuvust Venemaast ning Jaapani ja Hiina gaasivajadause kasv, kirjutab Svenska Dagbladet.

Leedu Pank investeeris esmakordselt väikese osa oma välisvaluutareservist Hiina võlakirjadesse, kui oli saanud Hiina keskpangalt vastava loa ja täitnud kõik protseduurilised reeglid.

Tänavu esimese kuue kuuga investeerisid nõustamisfirma Colliers andmetel ettevõtted Baltikumis kinnisvarasse 385 miljonit eurot, sellest 100 miljonit moodustasid investeeringud Eestis.

Euroopa Investeerimispanga (EIB) asepresidendi Pim van Ballekomi sõnul on Balti riikide fiskaal- ja majanduspoliitika hea, tagades eeskujuliku investeerimiskliima.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) on välja töötanud seaduseelnõu, mis muuhulgas võimaldaks pensionifondidel tulevikus läbi riikliku fondifondi investeerida Eesti idufirmadesse.