Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegias 2014-2020 toonitatakse avaliku sektori tähtsust uuenduste eestvedajana. Teadupärast on avalik sektor kohustatud avalikest vahenditest asjade, teenuste või ehitustööde tellimisel järgima kaunis jäika reeglistikku ja korraldama riigihankeid. Riigi ja muude avalik-õiguslike ühenduste roll innovatsiooni edendamisel hõlmab muu hulgas innovaatiliste hangete korraldamist ning avaliku ja erasektori partnerlust.

Riigikontrolli hinnangul vajab ehitushangete lepingute täitmine tõsisemat tähelepanu ning riigihangete üle järelevalve tegemisel on oluline panna rõhk sellele, kas hanke tulemusel saavutati avaliku raha eest parim võimalik tulemus. Riigikontroll analüüsis aastatel 2015–2018 valminud kümne hoone põhjal, milline on olukord ehitushangete lepingute täitmisel. Praegune põhiliselt hankemenetluse korraldamise formaal-juriidilistele nüanssidele keskenduva järelevalve traditsioon ei pruugi oluliselt toetada seaduse peamist eesmärki, teatas riigikontroll.

Neljapäev, 15 Juuni 2017 13:06

Riigikogu võttis vastu riigihangete seaduse

Riigikogu kiitis tänasel istungil 66 poolthäälega (24 vastu, 1 erapooletu) heaks majanduskomisjoni algatatud riigihangete seaduse (450 SE).

Euroopa Parlament kiitis täna heaks kolm uut riigihangete direktiivi. Peamised muudatused puudutavad pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamist, kvalifitseerimist, hindamiskriteeriume, allhankeid ja hankelepingute muutmist.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes