07.06.2016 Teisipäev

Riigikogu võttis vastu haldusreformi seaduse

Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemine 21 000 elanikuga omavalitsuseks on üks näide tulemuslikult lõppenud ühinemisläbirääkimistest
Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemine 21 000 elanikuga omavalitsuseks on üks näide tulemuslikult lõppenud ühinemisläbirääkimistest PM

Parlament võttis teisipäeval vastu haldusreformi seaduse, mis seab kohaliku omavalitsuse minimaalseks suuruseks 5000 elanikku ning sätestab tähtajad, mille jooksul peavad kohalikud omavalitsused uutele tingimustele vastama.

Seaduse kohaselt peab kohalikus omavalitsuses elama üldjuhul vähemalt 5000 inimest, kuid 80% Eesti omavalitsustes on praegu elanikke vähem, teatas riigikogu pressiteenistus.

Omavalitsustel on vabatahtlikeks ühinemisteks seaduse järgi aega kuni selle aasta lõpuni ning valitsus maksab ühinevatele omavalitsustele toetust. Ühinemistoetusteks on kokku ette nähtud kuni 80 miljonit eurot.

Kui ka pärast vabatahtlikke ühinemisi jääb alles tingimustele mittevastavaid omavalitsusi, teeb valitsus neile tuleval aastal esmalt ettepaneku vabatahtlikuks ühineda, aga kui ka see ei anna tulemust, siis ühendab need omavalitsused, teatas riigikogu pressiteenistus.

Haldusreformi eesmärk on luua omavalitsused, mis suudavad pakkuda inimestele paremaid avalikke teenuseid, tagada piirkondade konkurentsivõime kasv ning täita iseseisvalt neile seadusega pandud ülesandeid.

„Haldusreformi näol on tegemist riigireformi esimese sammuga,“ ütles riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet. „Eesti omavalitsuskorraldus peab olema kooskõlas Euroopa kohaliku omavalitsuse hartaga, mis nõuab, et omavalitsusüksused oleksid piisavalt võimekad. Suur osa väikesi omavalitsusi ei suuda aga täna tulla edukalt toime neile pandud ülesannetega ja tagada elanike põhiõigusi. Eelkõige on just väikestel omavalitsusüksustel raske palgata piisaval hulgal pädevat personali ja tagada piisavalt heal tasemel avalikud teenused,“ selgitas ta.

Riigihalduse minister Arto Aas märkis, et suur samm omavalitsuste võimekamaks muutmisel on astutud. Järgmisena võetakse ette haldusreformi valdkonnaseaduste ja omavalitsuste rahastamismudelite uuendamine.

„Täna on ajalooline päev. Ligi 20 aastat teravate vaidluste objektiks olnud haldusreform on lõpuks saanud ka Riigikogu heakskiidu. Kunagi varem pole Eesti omavalitsuste reformimisel nii kaugele jõutud,“ ütles Aas.

"Ma tänan riigikogu aastaid planeeritud haldusreformi õnnestumiseks õigusraamistiku loomise eest. Haldusreformi seadustamise poolt hääletades aitate tagada kvaliteetsed avalikud teenused üle kogu Eesti ja parandada Eesti inimeste elukvaliteeti," kommenteeris peaminister Taavi Rõivas valitsuse kommunikatsioonibüroo teatel.

Ühinemisläbirääkimisi peavad praegu 178 omavalitsust ehk 83,5% omavalitsustest.

Seaduse poolt hääletas 56 ja vastu oli 38 saadikut. Haldusreformi seadus jõustub üldises korras ehk 10. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes