Neljapäev, 14 Juuni 2018 09:24

Riigikogu ühendas toetuste andmise Riigi Tugiteenuste Keskusesse

Riigikogu võttis 13. juunil kolmandal lugemisel vastu seaduse, mille eesmärk on koondada Riigi Tugiteenuste Keskusesse kokku rahandusministeeriumi ja maaeluministeeriumi toetuste andmise teenused.

Maaeluministeeriumi valitsemisalas oleva regionaalprogrammi rakendamiseks antavat toetust on seni jagatud EAS-i kaudu. Vastu võetud seaduse kohaselt hakkab seda jagama Riigi Tugiteenuste Keskus, teatas riigikogu pressiteenistus.

Lisaks viiakse Riigi Tugiteenuste Keskusesse üle riigieelarvest rahastavad regionaalarengule suunatud programmid, näiteks Setomaa ja Peipsiveere arenguprogrammid, kergliiklusteede toetusskeem, hajaasustuse ja väikesaarte programm.

Keskkonnaministeeriumil on kavandamisel toetusmeede, kus on plaanis füüsilistele isikutele hüvitada elamute kinnistusiseseid vee- ja kanalisatsioonitrassi ehituskulusid. Kehtiva õiguse järgi saab füüsilisele isikule anda toetust vaid lõppsaaja rollis, ehk toetuse saaja vahendab inimesele toetust, näiteks õppestipendiumid ja uurimisgarandid.

Seadus muudab regionaalsete investeeringutoetuste programmi eesmärki. Programmi eesmärgist jäetakse välja viide, et programm peab olema seotud laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste hoolekande-, õppimis-, sportimis- ja vaba aja veetmise tingimustega. Programmi tingimused kehtestatakse edaspidi valitsuse määruse asemel ministri määrusega.
Jaga:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes