07.11.2018 Kolmapäev

Riigikogu lõi võimaluse digiretsepte piiriüleselt vahendada

Riigikogu kiitis 7. novembril heaks seaduse, mis annab õiguse vahetada digiretsepte ja haiguslugusid teiste Euroopa riikidega.

Andmevahetusplatvormi kaudu saab vahendada andmeid tervise infosüsteemist ja retseptikeskusest välisriiki ning välisriigist Eesti tervishoiuteenuse osutajale ja apteegile, teatas riigikogu pressiteenistus BNS-ile. Arendus ja seda toetav õigusruum võimaldavad tagada parema teenuse nii patsiendile kui ka tervishoiuteenuse osutajatele ja apteekidele. Soome, Portugali ja Horvaatiaga on valmisolek andmeid vahetada juba olemas.

Täishinnaga välja ostetud ravimi puhul saab patsient Eestis ette nähtud soodustuse tagasi taotleda.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni kuuluva keskerakondlase Marika Tuus-Lauli sõnul on terviseandmete piiriülese edastamise projekti eesmärk tagada välisriigis viibivatele inimestele kvaliteetsem arstiabi ja ravimite kättesaadavus tänu elektrooniliselt edastatavatele andmetele.

Esiteks saavad inimesed kasutada näiteks kodumaal juba hästi töötavat digiretsepti Eestit väljaspool. Samuti lihtsustab see arstide tööd, kes saavad operatiivselt tutvuda patsiendi terviseandmetega, ning apteekrite tegevust, kellel on lihtsam välja müüa patsiendi koduriigis väljastatud retsepti,“ sõnas Tuus-Laul, lisades, et muudatusel on positiivne mõju tervishoiusüsteemi toimimisele, kvaliteedile ning kättesaadavusele üldiselt.

Tema sõnul on esialgne pilootprojekt Soomega juba läbi viidud, kuid üldisem eesmärk on, et süsteem rakenduks kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. „Soome on selles küsimuses Eestile oluline partner, sest paljud eestlased on rajanud oma elu põhjanaabrite juurde. Vaatamata sellele peab riik oma kodanike suhtes näitama üles hoolivust ning võimaldama digitaalselt terviseandmeid vahetada. Lisaks Soomele on ka Horvaatia ja Portugal valmis digiretseptiandmeid vahetama, kuid kahtlemata on digikoostööd teiste riikidega vaja edasi arendada,“ ütles riigikogu liige.

Soome on teatanud, et soomlased saavad oma digiretseptiga hakata Eestis ravimeid ostma juba tänavu detsembris.

Kui riikidevaheline digiretsept võiks käivituda 2019. aastal, siis terviseandmete puhul on jõustumine planeeritud 2020. aastasse.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes