18.10.2018 Neljapäev

Digiretsepti piiriülest kasutust lubav eelnõu läks kooskõlastamisele

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile piiriülese andmevahetuse määruse eelnõu, mis võimaldab hakata digiretsepti alusel ka välisriikides ravimeid ostma.

"Piiriülese retsepti vahetamise teenusega saavad Euroopa Liidus ühineda kõik riigid, kellel toimib digiretsept siseriiklikult ja kellel on valmisolek piiriüleseks andmevahetuseks üle Euroopa Komisjoni poolt pakutava andmevahetusplatvormi. Esimesena Euroopas on selline valmisolek praeguseks Eestil ja Soomel," ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut pressiteate vahendusel.

Piiriülese andmevahetuse määrustes sätestatakse vahetavate retseptiandmete ja terviseandmete täpsemad andmekoosseisud ning andmevahetuse logide säilitamise kord. Samuti kinnitatakse, et elektroonilise retsepti vahetamisel piiriüleselt lähtutakse retsepti väljastanud liikmesriigis kehtestatud erisustest.  

"Eestis on tavapärane, et arstid saavad kasutada tervise infosüsteemi patsiendi terviseandmete vahetamiseks, samuti toimib meil juba aastaid digiretsept. Kavandatavate muudatustega võimaldame vahetada patsiendi haigusloo andmeid ja digiretsepte ka piiriüleselt," selgitas Sikkut. "See annab meie inimestele võimaluse välisriigis viibides, aga ka Eesti külalistele siin, osta mugavalt retseptiravimeid ja välisriigis terviseprobleemi tekkimisel on arstil kvaliteetsema ravi osutamiseks ligipääs ka inimese haigusloo kokkuvõttele," lisas minister.

Eestis arendatakse esimesena 2018. aasta lõpuks välja võimalus Eesti apteekritele pärida teises liikmesriigis väljakirjutatud elektroonilist retsepti. Teises etapis arendatakse 2019. aasta suveks välja võimalus edastada Eestis väljakirjutatud elektrooniline retsept välisriiki.

Soome on teatanud, et soomlased saavad oma digiretseptiga hakata Eestis ravimeid ostma juba tänavu detsembris, eestlased peaks Soomes digiretseptiga ravimeid osta saama järgmisel suvel.

Aastaks 2020 on kavas luua võimalus edastada teise liikmesriiki ka patsiendi kohta Eestis koostatud haigusloo kokkuvõte ning Eesti arstide jaoks võimalus pärida teiste liikmesriikide inimeste terviseandmete kokkuvõtet. Infovahetuse peamine eesmärk on parem ravikvaliteet ja patsiendiohutus.

Andmete liikumisel riikide vahel toimub automaatne tõlkimine, mis võimaldab muu hulgas Eesti apteekril lugeda välisriigi digiretsepti eesti keeles. Inimesele jääb tervise infosüsteemis võimalus piirata oma terviseandmete liikumist erinevate riikide vahel.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes