05.08.2015 Kolmapäev

Lairiba direktiivi ülevõtmine Eesti õigusesse

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on välja töötanud ehitusseadustiku ja riigilõivu seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu lairiba direktiiv. Lähemalt olulisimatest seadustemuudatuste mõjudest kirjutab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.
Lairiba direktiivi ülevõtmine Eesti õigusesse
Lairiba direktiivi ülevõtmine Eesti õigusesse Foto: Reuters

Mis on eelnõu eesmärk?

Eelnõu eesmärk on võtta Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/61/EL kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude vähendamise meetmete kohta (lairiba direktiiv), et tagada parem juurdepääs sidevõrgu kasutuselevõtuks sobilikule passiivsele taristule ning suurendada ehitustööde vallas koostöö tegemise võimalusi ja andmesideühenduse kasutuselevõttu toetavate hoonete arvu.

Keda mõjutab?

Muudatus mõjutab nii üksikisikuid, riigiasutusi kui ka võrguvaldajaid, sh elektroonilise side ettevõtjaid. Sealjuures mõjutab eelnõu mistahes füüsiliste taristute (näiteks elektri-, gaasi-, kütte-, transpordi-, vee- ja kanalisatsiooniteenuste taristu), milles saab majutada sidevõrgu elemente, omanikke.

Mida eelnõu endaga kaasa toob?

Lairiba direktiivi eesmärgiks on vähendada sidevõrgu kasutuselevõtu kulusid ja suurendada selle kasutusele võtmise tõhusust ulatuslikuma kasutamisega kogu Euroopa Liidus. Eelnõuga võetakse üle direktiivi meetmed, et saavutada paremad võimalused juurdepääsuks kiirele andmesidele ka Eestis.

Olulisemad muudatused:

  • sideettevõtjale antakse õigus saada juurdepääs võrguvaldaja füüsilisele taristule ja hoonesisesele füüsilisele taristule. Eesmärgiks on võimaldada paremat juurdepääsu olemasolevale taristule ja seega vähendada elektroonilise side võrkude ehitamise kulusid;
  • luuakse ühtne teabepunkt ehk ehitisregistrit täiendatakse võrgurajatiste infosüsteemi mooduliga, mis saab olema infovahetuskeskkond võrguvaldaja ja sideettevõtja vahel;
  • uued hooned ja hooned, kus tehakse põhjalikke rekonstrueerimistöid, tuleb varustada lõppkasutaja asukohas oleva sidevõrku toetava hoonesisese füüsilise taristuga. Uued kahe või enama korteriga elamud ja kahe või enama korteriga elamud, kus tehakse põhjalikke rekonstrueerimistöid, varustatakse lisaks hoonesisese füüsilisele taristule ka juurdepääsupunktiga.

Riigilõivuseaduse muutmise tingib vajadus kehtestada riigilõivud eelnõus sätestatud vaidluste lahendamise avalduse läbivaatamise eest Tehnilise Järelevalve Ameti poolt.

Millal plaanitakse muudatused jõustada?

Vastavalt lairiba direktiivis sätestatule tuleb direktiiv liikmesriikide õigusesse üle võtta 2016. aasta 1. jaanuariks, st selleks ajaks on Eesti kohustatud oma siseriikliku õiguse lairiba direktiiviga kooskõlla viima. Eelnõu peab direktiivi kohaselt jõustuma 2016. aasta 1. juulil.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!