825x120 antikriis ee
18.07.2017 Teisipäev

Kümme muudatust FIE-de maksustamisel

Edaspidi võimaldatakse FIE-l ettevõtlustulust maha arvata terviseedendamiseks tehtud kulusid
Edaspidi võimaldatakse FIE-l ettevõtlustulust maha arvata terviseedendamiseks tehtud kulusid Foto: Postimees
Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muudatused, millega muudetakse soodsamaks FIE-de ettevõtlustulu tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustamise reegleid.

Mis on muudatuste eesmärk?

Eelnõu eesmärk on FIE-na tegutsemise soodustamine. Enamiku ettepanekute eesmärk on luua FIE-le äriühinguga sarnane maksuõiguslik või äriõiguslik keskkond.

Keda mõjutab?

Füüsilisest isikust ettevõtjaid

Mis on olulisemad muudatused?

  • Eelnõuga vähendatakse FIE sotsiaalmaksukohustuse ülempiiri 10-kordsele töötasu alammäärade summale.
  • Edaspidi võimaldatakse FIE-l ettevõtlustulust maha arvata FIE enda tervise edendamiseks tehtud kulusid kuni 100 euro ulatuses kvartalis.
  • FIE võib eelnõu kohaselt arvata ettevõtlustulust maha välisriigis ettevõtlusega tegeledes tehtud isiklikud toitlustamiskulud töötajate välislähetuse maksuvaba päevaraha piirmäära ulatuses.
  • FIE-l lubatakse ettevõtlustulust maha arvata reklaami eesmärgil üle antud kauba või teenuse kulu, mille väärtus ilma käibemaksuta on kuni 10 eurot.
  • Eelnõuga pikendatakse FIE-de kahjumite edasikandmise perioodi praeguselt seitsmelt aastalt kümne aastani.
  • FIE-le antakse täiendav võimalus külaliste või koostööpartnerite vastuvõtmisel tehtud toitlustamise, majutamise, transpordi või meelelahutusega seotud kulude mahaarvamiseks kuni 32 euro ulatuses kuus.
  • Eelnõuga võimaldatakse FIE-del ettevõtlustulemit ületava sotsiaalmaksu summa edasi kanda järgmistele maksustamisperioodidele.
  • Edaspidi vabastatakse välisriigis teenitud FIE ettevõtlustulu tulumaksust, kui ettevõtlustulu on teenitud välisriigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu ning see tulu on maksustatav välisriigis.

Eelnõuga võimaldatakse FIE-l vähendada sotsiaalmaksuga maksustatavat tulemit arvestusliku haigushüvitise võrra töövõimetuse teise kuni kaheksanda päeva kohta.
Eelnõuga muudetakse paindlikumaks sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ja avansilise makse arvestamise reegleid. Näiteks FIE avansilise makse kvartaalne arvestus asendatakse eelnõuga aastase summaarse arvestusega.

Millal muudatused jõustuvad?

Muudatused plaanitakse jõustada 1. jaanuaril 2018. a.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes