TRK 1140x140 ee gif
13.11.2018 Teisipäev

Komisjon lükkas tagasi piirangud õigusrikkujate nimede avalikustamisel

Riigikogu põhiseaduskomisjon kiitis 12. novembril heaks sotsiaaldemokraat Barbi Pilvre muudatusettepanekud, mis tühistasid kavandatud kohtupidamist ja õigusrikkujate nimede avalikustamist puudutavad piirangud.

Plaanitud keeldude vastu astus teravalt välja ka Eesti Ajalehtede Liit, teatas sotsiaaldemokraatide pressiesindaja BNS-ile.

Pilvre poolt isikuandmete kaitse seaduse eelnõusse tehtud muudatus tagab, et ka edaspidi saab avalikkus olla kursis raskemaid väärtegusid toime pannud inimeste tegude ja karistustega. Vastav keeld oli kirjas eelnõu esialgses versioonis. Pilvre teine ettepanek tähendab loobumist justiitsministeeriumi ideest, mis keelanuks edaspidi kohtuistungi toimumist käsitlevates andmetes süüdistatavate nimede avalikustamise.

„Justiitsministeeriumi algsete ideede seadustamine oleks teinud kohtuistungite ajakirjanduses kajastamise pea ilmvõimatuks. Isikuandmeid saab kaitsta ka ilma liigse ja ebaproportsionaalse salastamiseta,“ märkis Pilvre. Väärtegude avalikustamine aitab Pilvre sõnul parandada ühiskonna turvalisust, sest sageli on avalikustamine rahatrahvist tõhusam karistus.

„Mul on  hea meel, et justiitsminister Urmas Reinsalu sai eelnõu menetluse käigus aru, et tegu on piirangutega, mis ei teeni mitte kuidagi avalikkuse huve,“ osutas Pilvre sellele, et Reinsalu tuli pärast eelnõu esimest lugemist välja samasisuliste muudatusettepanekutega, mis jätavad kehtiva korra jõusse.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes