TRK 1140x140 ee gif
26.07.2018 Neljapäev

Kaubandus-tööstuskoda toetab apteegi omandipiirangutest loobumist

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda toetab riigikogus algatatud ravimiseaduse muutmist, millega plaanitakse loobuda nõuetest, et alates 2020. aasta 1. aprillist peaks apteegi enamusosalus kuuluma proviisorile ning ravimite hulgi- või jaemüüja ei tohi omada osalust apteegis.

Koja hinnangul on tegemist positiivsete muudatustega, sest nendega lõpetatakse ettevõtlusvabaduse piiramine seoses apteekide omandipiiranguga, teatas koda.

Ravimiseaduse muudatustega tunnistatakse kehtetuks säte, mille kohaselt ei tohi ravimite hulgi- ja jaemüüja olla osanik või aktsionär üldapteegi tegevusluba omavas eraõiguslikus juriidilises isikus. Koja hinnangul võib praegu kehtiv säte olla põhiseadusvastane. Samale järeldusele on ka varasemalt jõudnud õiguskantsler, kui võeti vastu täna kehtiv säte.

Samuti kavandatakse kehtetuks tunnistada põhimõte, et üldapteegi tegevusloa väljastamisel eraõiguslikule juriidilisele isikule peab enamusosalus kuuluma proviisorile. Koja arvates on tegemist positiivse muudatusega.

Üldapteekide omamine eeldab märkimisväärse finantsvara olemasolu, mida proviisor tõenäoliselt ei oma või ei ole nõus panustama apteegi ostuks. See aga võib kaasa tuua näiteks variisikute osaluse tõusu apteekides. Taoline lahendus vähendaks apteekide omanike ringi läbipaistvust ning kahjustaks konkurentsi. Samuti on sellise piirangu näol tegemist ettevõtlusvabaduse piiramisega.

Koda on täna kehtivate piirangute vastu olnud nii enne nende jõustumist kui ka kehtivuse ajal. Seega on koja hinnangul tervitatav, et on algatatud eelnõu, millega antud piirangud kehtetuks tunnistatakse.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes