Kolmapäev, 03 Oktoober 2018 09:13

Europarlament kiitis heaks audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi

Euroopa Parlamendi liikmed kiitsid 2. septembril heaks uued audiovisuaalmeedia teenuste eeskirjad, mille eesmärk on tõhustada alaealiste kaitset, sätestada rangemad nõuded reklaamile ja edendada Euroopa infosisu.

Uued eeskirjad rakenduvad nii traditsioonilisele ringhäälingule kui ka tellitavatele videoteenustele ja videote jagamisplatvormidele nagu Netflix, Youtube ja Facebook ja voogedastusele video jagamisplatvormidel, teatas europarlamendi pressiteenistus.

Vastuvõetud eeskirjade kohaselt peavad audiovisuaalteenuste pakkujad rakendama vajalikud meetmed, et kaitsta alaealisi vägivaldse ja kahjuliku sisu ning vihakõne eest.

Videote jagamisplatvormid peavad edaspidi reageerima kiirelt, kui neile antakse teada võimalikust kahjulikust sisust. Eeskirjades ei nõuta sisufiltrite kasutamist, aga parlamendi nõudel peavad video jagamisplatvormid looma läbipaistvad ja lihtsalt kasutatavad mehhanismid kahjulikust sisust teavitamiseks.

Samuti kehtestatakse ranged nõuded reklaamile ja tooteasetusele lastele suunatud programmides tellitavate videoteenuste platvormidel ja täiendatakse laste isikuandmete kaitse nõudeid audiovisuaalmeedia teenuste pakkujatele.

Uute eeskirjade kohaselt ei tohi reklaamide osakaal ületada 20 protsenti saateajast ajavahemikus 6.00 kuni 18.00. Vahemikus 18.00 kuni 00.00 kehtestatakse reklaami osakaalu maksimummääraks samuti 20 protsenti sellest ajavahemikust.

Selleks et toetada kultuurilist mitmekesisust Euroopa audiovisuaalmeedia sektoris, peavad tellitavate audiovisuaalmeedia teenuste osutajad edaspidi tagama oma kataloogis vähemalt 30-protsendilise suuruse osa Euroopa päritolu teoste jaoks.

Videote jagamisteenuste platvormidel palutakse samuti panustada Euroopa päritolu teoste edendamisse kas investeerides nende tootmisse või panustades rahaliselt vastavatesse riiklikesse fondidesse.

Kaasajastatud direktiiv peab jõustumiseks saama veel Euroopa Liidu Nõukogu ametliku heakskiidu. Uued eeskirjad tuleb Euroopa Liidu liikmesriikidel rakendada 21 kuu jooksul pärast direktiivi jõustumist.
Jaga:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes