Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Uut seadusandluses

Riigikogu võttis täna vastu seaduse, millega võtab täielikult üle Euroopa Liidu (EL) tulirelvadirektiivi, mis ühtlustab relvade omandamise ja valduse kontrolli tingimusi EL-is. Tegemist on Euroopa tulirelvadirektiivist tulenevate reeglite üle võtmisega…
Infot kehtiva puude kohta vahetavad sotsiaalkindlustusamet ja politsei- ja piirivalveamet elektrooniliselt
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juristid reastasid neli kõnekat seadusemuudatust, mis piiravad ettevõtlusvabadust ja iseotsustamist ning toovad jõustumisel juurde rohkem bürokraatiat. Need piirangud ei tulene ka Euroopa Liidu direktiividest, vaid on kohalikud näited…
Uuest aastast jõustus seadusemuudatus, mis lubab pensioni teise sambaga liituda aastatel 1970–1982 sündinud inimestel, kes ei ole varem seda teinud.
Justiitsministeerium saatis uuesti kooskõlastusringile võlaõigusseaduse muutmise eelnõu, millega soovitakse soodustada üürisektori arengut, võimaldades üürilepingu pooltele rohkem paindlikkust omavaheliste suhete kujundamisel ning tagades võimalike rikkumiste puhuks üürileandja õiguste kaitseks tõhusad vahendid.
President Kersti Kaljulaid kuulutas välja üheksa seadust. Teiste seas said riigipea allkirja 2020. aasta riigieelarve seadus ja valimisagitatsiooni puudutav seadusemuudatus. 
Valitsus kiitis neljapäeval heaks ja saatis riigikogule arutamiseks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise eelnõu, mis täiendab oluliselt praeguseid seadusandlikke võimalusi rahapesu tõkestamiseks ning suurendab vilepuhujate kaitset.
Valitsus kinnitas kolmapäeval vedelkütuse seaduse eelnõu, mis muudab järgmise aasta kevadest bensiini ja diislikütusesse biokomponendi lisamise tanklatele paindlikumaks.
Tallinna ringkonnakohus otsustas kolmapäeval sarnaselt halduskohtuga, et kolme sagedusloa andmine 5G võrkude rajamiseks on mõistlik, Levikom plaanib otsuse edasi kaevata, kirjutab portaal digi.geenius.ee.
Riigikogu kiitis kolmapäeval heaks eelnõu, millega langetatakse sigarettide tulevaks aastaks kavandatud 10-protsendine aktsiisitõus 5 protsendile ja tõstetakse õlle väikepruulijate tootmismahu piirmäära. 
Riigikogu kiitis tänasel istungil heaks seadusemuudatused, millega tühistatakse valimisagitatsiooni piirang valimispäeval ja poliitilise välireklaami keeld. Valimisrahu peab olema jätkuvalt tagatud hääletusruumides.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes