gif Company 930x140 ee

 

Uut seadusandluses

Tallinna ringkonnakohus otsustas kolmapäeval sarnaselt halduskohtuga, et kolme sagedusloa andmine 5G võrkude rajamiseks on mõistlik, Levikom plaanib otsuse edasi kaevata, kirjutab portaal digi.geenius.ee.
Riigikogu kiitis kolmapäeval heaks eelnõu, millega langetatakse sigarettide tulevaks aastaks kavandatud 10-protsendine aktsiisitõus 5 protsendile ja tõstetakse õlle väikepruulijate tootmismahu piirmäära. 
Riigikogu kiitis tänasel istungil heaks seadusemuudatused, millega tühistatakse valimisagitatsiooni piirang valimispäeval ja poliitilise välireklaami keeld. Valimisrahu peab olema jätkuvalt tagatud hääletusruumides.
Riigikogu võttis tänasel istungil vastu seaduse, millega alates 2020. aastast luuakse õiguslikud alused arst-residentide tööjõukulu hüvitamiseks Haigekassa eelarvest.
Valitsus kinnitas neljapäeval järgmise aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse, milleks on 3310,16 eurot. 
Esmaspäeval läbis riigikogus esimese lugemise kohustusliku kogumispensioni reformi eelnõu, mille jõustudes muutub teise pensionisambaga liitumine ja sealt lahkumine kõigile vabatahtlikuks.
Valitsus kiitis neljapäevasel istungil heaks Eesti seisukohad direktiivi osas, mille eesmärgiks on ebaseadusliku sisserände tõkestamine ja piirikontrolli tõhustamine, kuid seda on võimalik kasutada ka õiguskaitse eesmärgil. 
Valitsus kiitis heaks rahandusministeeriumi esitatud eelnõu, mis parandab märgatavalt riigi võimalusi võitluses rahapesuga kehtestades finantssektoris senisest oluliselt kõrgemad trahvimäärad.
Kolmapäeval läbis riigikogus esimese lugemise karistusseadustiku muutmise eelnõu, mille jõustumisel tekib võimalus määrata peamiselt finantssektori ja andmekaitse vallas toime pandud rikkumiste eest senisest oluliselt kõrgemaid rahatrahve.
Valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse (79 SE) kohaselt tõuseb pensioni baasosa 2020. aasta 1. aprillil pärast indekseerimist täiendavalt 7 eurot ja keskmise pensioni tõusu suuruseks koos…
Rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul puudutavad eelkõige muudatused sünnitus- või koondamishüvitisi, toetusi lasterikastele peredele ja täiendavat maksuvaba tulu alates kolmandast lapsest. Samuti lahendatakse kolmandate riikidega seotud maksustamise ebakõlad.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes