01.08.2018 Kolmapäev

Ülevaade 2018. aasta juulikuu populaarsematest uudistest

RUP.ee portaali lisandub pidevalt artikleid ja uudiseid. Iga kuu koostatav TOP 5 aitab orienteeruda selles infovoolus ja teha kiiresti kindlaks veebilehe kasutajate seas kõige populaarsemad artiklid.
Ülevaade juulikuu populaarsematest uudistest
Ülevaade juulikuu populaarsematest uudistest

Juuli 2018

1. Valmis sai Euroopa Liidu ühine e-arvete standard

Valmis sai Euroopa Liidu ühine e-arvete standard, mille juurutamine võimaldab kiirendada ja suurendada piiriülest kaubandust. Ühtne e-arvete standard määrab üheselt kindlaks e-arvelduse reeglistiku, et arve saatja ja vastuvõtja infosüsteemid saaksid automaatselt ja tõrgeteta arveinfot vahetada.

2. Kontrollime omakapitali suurust

Netovara ei tohi olla väiksem kui pool osakapitalist või väiksem kui äriseadustikus sätestatud minimaalne osakapitali suurus. Artiklis jagatakse selgitusi, kuidas omakapitali ehk netovara kontrolli all hoida.

3. Millist lisatulu peab deklareerima?

Populaarses Facebook´i grupis Kogumispäevik keskendutakse juulikuus lisaraha teenimise võimalustele. Kuna lisatulu teenimine on tekitanud grupis mitmeid maksuteemalisi küsimusi, palus Swedbank maksu- ja tolliametil asja veidi selgitada.

4. Muudatused käibemaksuseaduses alates 01.10.2018

Alates 1. oktoobrist 2018 muudetakse käibemaksuseaduse §  2 lg 3 punkti 1 ning seadusesse tuuakse „ehitusmaa“ mõiste. Maksu- ja tolliamet teeb kokkuvõtte olulisematest muudatustest.

5. Kuidas tõsta väikefirma tootlikkust nutikamate protsesside kaudu?

Ülevaade ettevõttesiseste protsesside optimeerimise võimalustest, kaasajastades oma finantsinfosüsteemi ja kasutades erinevaid veebipõhiseid rakendusi.