Lühikokkuvõtted

Käesoleva aasta aprillis võttis riigikogu vastu äriregistri seaduse (ÄRS), mis toob kaasa mitmed olulised muudatused.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Neljapäev, 16 Juuni 2022 08:20

Netovara miinimumnõuded aastaaruandes

Netovara ehk omakapital on ettevõtte vara, kust on kõik kohustised maha arvatud. Võlausaldajate ja omanike huvide kaitsmiseks on riik kehtestanud sellele teatud miinimumnõuded. Mida teha aga siis, kui selgub, et omakapital on lubatust väiksem?


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

RUP.ee portaali lisandub pidevalt artikleid ja uudiseid. Iga kuu koostatav TOP 5 aitab orienteeruda selles infovoolus ja teha kiiresti kindlaks veebilehe kasutajate seas kõige populaarsemad artiklid.

Euroala keskpangad viisid 2013. ja 2014. aastal läbi leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu (Household Finance and Consumption Survey, HFCS) 18 euroala riigis ning Poolas ja Ungaris.

BDO Eesti vandeaudiitor Sulev Luiga ja maksu- ja ärinõustamisteenuste juht Urmas Võimre selgitavad täiendava reservkapitali loomise võimalusi ning kuidas põhikirjas selle kasutamise tingimusi fikseerida.