15.03.2018 Neljapäev

Ilmus veebiajakirja Raamatupidamisuudised Pluss esimene number

Ilmunud on veebiajakirja Raamatupidamisuudised Pluss 2018. aasta esimene number.
Ilmus veebiajakirja Pluss esimene number.
Ilmus veebiajakirja Pluss esimene number.

Selle aasta esimesest Plussi numbrist saate lugeda vandeaudiitor Toomas Villemsi selgitusi selle kohta, kuidas on emaettevõtjal kontsernis ka konsolideeritud aruannet koostamata võimalik tütarettevõtja välja kuulutatud dividendid pärast aastaaruande kinnitamist kohe omanikele edasi maksta, kajastades tütarettevõtte kapitaliosaluse meetodil.

Rubriigist „Vajalik näidis“ leiate seekord Avokaado juristi Ivo Nageli koostatud seadme rendilepingu. Saame teada, et iseenesest ei ole seadme teisele isikule kasutada andjal kohustust seadme kasutamise eest kindlasti tasu nõuda; võimalik on sõlmida ka tasuta kasutamise leping. Eraisikute omavahelistes suhetes ei ole probleeme, kui seade soovitakse anda teise isiku kasutusse tasuta, kuid ettevõtetevahelistes suhetes tuleb pöörata tähelepanu ka maksuküsimustele. Olenevalt konkreetsest olukorrast ja suhtest tuleb hinnata, kas tasuta kasutusse andmine võiks endaga kaasa tuua erisoodustusmaksu või ettevõtlusega mitteseotud kulude tulumaksu kohustuse.

Eesti Töötukassa kommunikatsiooninõunik Jekaterina Kalinitševa kirjutab rubriigis „Asjalikku meilt ja mujalt“ Eesti inimeste mobiilsusest tööturul kahe maakonna näitel, andes ülevaate töötukassa makstava mobiilsustoetuse mõjust töötajate tööhõivele, samuti Eesti–Läti piiriülesest koostöö programmist INTERREG ja muudest võimalustest töötaja leidmiseks töötukassa abil.

Finantskolumnist Villu Zirnask teeb kokkuvõtte olulisemate prognoosijate arvamustest Eesti majanduse väljavaadetest aastatel 2018 ja 2019. Zirnaski sõnul tuginevad kõik prognoosid suuremal või vähemal määral eeldusele, et valitsuse maksureform – väikesepalgaliste sissetulekute suurendamine – elavdab sisetarbimist. Finantskolumnisti arvates jätab maksureform majanduskasvule aga pigem väiksema jälje, kui möödunud aasta lõpus prognoose tehes pakuti.

Tarbijakaitseameti turujärelevalve osakonna jurist Sander Sepa annab ülevaate sellest, missugune on kohustuslik hinnateave, mis tuleb kaupade väljapanekul ja teenuste hinnakirjas esile tuua.

Comistar Eesti tegevjuht Mikk Maal jätkab eelmise aasta viimases numbris avaldatud arutlust sellest, kuidas olla raamatupidamisteenuste turul edukas. Seekord käsitleb Maal teenuspakettide koostamist, andes nõu, kuidas luua parema ja kasumilikuma büroo vundament, tõstes büroo pakutavate teenuste taset ja otsides võimalusi pakkuda kliendile lisandväärtust.

Nagu alati, saate ka seekord lugeda huvitavate kohtulahendite valikut ja asjatundjate vastuseid lugejate esitatud küsimustele.

Kõigi eespool tutvustatud artiklitega saab põhjalikumalt tutvuda SIIN.