Teisipäev, 07 Detsember 2021 08:53

Rendileping rentniku raamatupidamises

Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt (RTJ 9 „Rendiarvestus“) on rentnikul võimalik rendilepingut kajastada suures joones kahe arvestuspõhimõtete kogumi vahel.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Reede, 03 September 2021 12:13

Uus näidis: põllumajanduslik rendileping

Võlaõigusseadus näeb põllumajandusliku rendilepingu puhul ette mitmeid erisusi, millest rentniku kahjuks kõrvale kalduda ei tohi. Põllumaa rendileping on üks põllumajandusliku rendilepingu liik.

Rendilepinguga annab üks isik teisele kasutamiseks mingisuguse eseme, mille kasutamise eest maksab rentnik rendileandjale tasu.

Teisipäev, 02 Aprill 2019 11:08

Renditööjõud eelised ja puudused

Kui tööandja on tööjõu vahendaja, võimaldab see vältida töötajate värbamise protsessi ja hoida kokku sellega kaasnevate ressursikulude arvelt.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Minu poole pöördus tuttav küsimusega, kellelt ta saab kahju hüvitist nõuda, kui põllumajandusmaa, mida ta rendib, võõrandatakse rendileandja poolt kolmandale isikule ning uus põllumaa omanik (uus rendileandja) soovib sõlmitud põllumajanduslikku rendilepingut lõpetada.