Rendilepinguga annab üks isik teisele kasutamiseks mingisuguse eseme, mille kasutamise eest maksab rentnik rendileandjale tasu.

Teisipäev, 02 Aprill 2019 11:08

Renditööjõud eelised ja puudused

Kui tööandja on tööjõu vahendaja, võimaldab see vältida töötajate värbamise protsessi ja hoida kokku sellega kaasnevate ressursikulude arvelt.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Minu poole pöördus tuttav küsimusega, kellelt ta saab kahju hüvitist nõuda, kui põllumajandusmaa, mida ta rendib, võõrandatakse rendileandja poolt kolmandale isikule ning uus põllumaa omanik (uus rendileandja) soovib sõlmitud põllumajanduslikku rendilepingut lõpetada.
Ilmunud on veebiajakirja Raamatupidamisuudised Pluss 2018. aasta esimene number.

Firma rendib sõiduautot eraisikult. Sõlmitud on rendileping. Makstakse renditasu ja eraisikult peetakse kinni tulumaksu. Kas firmal on õigus tasuda selle auto kohustuslikku liikluskindlustust rendiperioodil?