23.11.2017 Neljapäev

Ilmus ajakirja Raamatupidamisuudised novembrinumber (nr 7, 2017)!

Ilmus ajakirja Raamatupidamisuudised uus, 2017. aasta novembrinumber. Toimetus sai uued numbrid kätte ja peagi jõuavad need lugejateni!
Ilmus ajakirja Raamatupidamisuudised uus, 2017. aasta novembrinumber.
Ilmus ajakirja Raamatupidamisuudised uus, 2017. aasta novembrinumber.

Seekordses ajakirjanumbris selgitab vandeaudiitor Age Peterson, millistel juhtudel saab kasutada teenuse müügist saadud tulu kajastamisel valmidusastme meetodit ning millistes olukordades tuleb tulusid kajastada mõnel teisel põhimõttel. Euroakadeemia dotsent Tatjana Kalin aga annab ülevaate sellest, mida tähendab vanemate hooldusõigus ja millisteks koostisosadeks see jaguneb, selgitades ka, kuidas ühist hooldusõigust praktilises elus teostada.

Vandeadvokaat Jana Reitsakas teeb lugejale selgeks, mis on omakapital ehk netovara, mida näitab omakapitali suurus, millal võib omakapital olla negatiivne ja miks on äriseadustikus sätestatud omakapitali miinimumnõue. Samuti tutvustatakse artiklis erinevaid võimalusi, kuidas viia omakapital nõuetega vastavusse. Vandeadvokaat Ene Ahas annab ülevaate, milles seisneb juhatuse ja raamatupidaja võlaõiguslik vastutus. Vandeadvokaat Jaak Siim aga käsitleb tööandja sõiduki kasutamise maksustamise aluste muutmist ja sõiduki kasutamise omatarbena maksustamist.

Helena Noot ja Aldo Vassar Advokaadibüroost LINDEBERG otsivad vastust küsimusele, kuidas tööõnnetusi ära hoida. Artikli autorid selgitavad, et ohutu ja tervist hoidva töökeskkonna eest vastutab tööandja ja, viidates kohtupraktikale, tõdevad, et töötajale tekkinud kahju eest vastutab tööandja praktiliselt alati.

Juhtimiskonsultant Ülo Vihma räägib põlvkondade erinevustest ja erinevustega seotud probleemidest, leides, et parim probleemide lahendamise võimalus on kindel käitumine, mis ei muutu ei agressiivseks ega alistuvaks, vaid austab, kuulab ja arvestab ennast ja teisi.

Nagu tavaks, anname ka ülevaate uutest seadustest ja huvitavatest kohtulahenditest.

Sisukord

UUDISED

  • Eestist ja mujalt
  • Profiblogi

SEADUSED JA MÄÄRUSED

  • Ülevaade seadustest. Epp Lumiste
  • Uusi normatiivakte

AKTUAALNE

RAAMATUPIDAMINE

MAKSUD

ÕIGUS

  • Vanemate hooldusõigus ja lapse heaolu. Tatjana Kalin

KOHTUPRAKTIKA

  • Kahtlus ei ole veel tõend. Martina Proosa

ÄRIKESKKOND

TÖÖSUHTED

  • Tööõnnetusi on parem ära hoida kui pärast ohata. Helena Noot, Aldo Vassar

VIS-A-VIS

  • Lugejad küsivad – autorid vastavad

VARIA

  • Põlvkondade erinevus rikastab. Ülo Vihma

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes