22.11.2017 Kolmapäev

Tulu teenuse müügist ja valmidusastme meetod

Lepingut käsitletakse kui teenuslepingut, kui see on sõlmitud mingi konkreetse objekti ehitamiseks või tootmiseks ning tellijal on õigus kaasa rääkida ja otsustada objekti peamiste omaduste üle. Kui tellijal on ainult piiratud õigus tellitud objekti kujundamisel, käsitletakse seda kui kauba müügilepingut. Samuti on tegemist kauba müügilepinguga, kui ettevõte toodab ja müüb universaalset toodet, mis ei ole kliendispetsiifiline.
Age Peterson, vandeaudiitor
Age Peterson, vandeaudiitor Foto: KPMG Baltics

Teenuslepingute puhul on üks võimalus tulude kajastamiseks valmidusastme meetod. Selles artiklis on lähemalt selgitatud, millistel juhtudel on valmidusastme meetod rakendatav ning millistes olukordades tuleb tulusid kajastada mõnel teisel põhimõttel. Samuti vaadeldakse valmidusastme meetodi kasutamise üldpõhimõtteid. Väga oluline on mainida, et artikkel on peamiselt asjakohane ettevõtetele, kes koostavad oma raamatupidamisaruandeid Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Ettevõtted, kes koostavad oma aruandeid Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (edaspidi – IFRS) kohaselt, peavad alates 1.01.2018 kajastama tulusid kooskõlas uue standardiga IFRS 15 “Kliendilepingutest saadav müügitulu”. Artikli lõpuosas on põgus ülevaade, mida nimetatud uus standard endast kujutab.

Artiklit saate täismahus lugeda äsja ilmunud Raamatupidamisuudiste novembrinumbrist.

Kui Te pole veel jõudnud Raamatupidamisuudiseid tellida, saate seda teha SIIT