19.02.2018 Esmaspäev

Ilmus ajakirja Raamatupidamisuudised esimene number (nr 1, 2018)!

Meil on rõõm teatada, et ilmunud on ajakirja Raamatupidamisuudised uus, 2018. aasta esimene number. Toimetus sai uued numbrid kätte ja peagi jõuavad need lugejateni!
Ilmus ajakirja Raamatupidamisuudised uus, 2018. aasta esimene number.
Ilmus ajakirja Raamatupidamisuudised uus, 2018. aasta esimene number.

Värskes ajakirjanumbris annab Leinonen OÜ maksuvaldkonna juht Tõnis Elling ülevaate tulumaksuseaduse muudatustest, mis toovad kaasa täiendava deklareerimiskohustuse. Artikli autor tuletab meelde, et residendist äriühing maksab alates käesoleva aasta 1. jaanuarist tulumaksu äriühingu aktsionärile, osanikule või liikmele antud laenult, kui tehingu asjaolud viitavad, et tegu võib olla varjatud kasumieraldisega. Varjatud kasumieraldised tuleb deklareerida iga kuu esitataval TSD lisal 7 ja need maksustatakse määras 20/80. Tervise edendamise maksusoodustuse kasutamisest tuleb aga teatada järgmise aasta 1. veebruariks.

Vandeaudiitor Toomas Villems teeb kokkuvõtte Raamatupidamise Toimkonna juhendites 1. jaanuaril 2018 jõustunud muudatustest, mida kohaldatakse 2017. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandeperioodidele. Artiklis käsitletakse nii terminoloogiat (mis on vastavusse viidud raamatupidamise seadusega) kui ka lisandunud valikuvõimalusi raamatupidamisarvestuses.

Maksu- ja tolliameti otseste ja kaudsete maksude talituse peaspetsialist Irena Lipatova selgitab praktiliste näidete abil sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse tekkimise põhimõtteid. Lisaks vaadeldakse, mismoodi toimub miinimumkohustuse summaarne arvestus, kui isik töötab kahe või enama tööandja juures.

Advokaadibüroo FORT vandeadvokaat Liina Käis vaatleb möödunud suvel jõustunud konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega kehtestatud muudatusi: näiteks konkurentsiõiguse rikkumise korral esitatavate kahjunõuete menetlemise reeglite täpsustusi, rikkumise tuvastamise otsuse tähendust kahjunõuete menetlemisel ja kahjunõuete aegumise erireegleid.

Finantsinspektsiooni turujärelevalve ja sunni divisjoni juht Kristjan-Erik Suurväli ja järelevalvespetsialist Triin Muuk-Adrat selgitavad plokiahela kontseptsioonil baseeruvaid virtuaalvääringuid kasutavate rahastamisviiside põhimõtteid, rääkides sellest, missugustel juhtudel laienevad token’itele väärtpaberituru sätted, ja juhtides tähelepanu ICO-desse investeerijate riskidele.

NJORD Advokaadibüroo vandeadvokaat Katrin Sarap ja juristi abi Gertrud Sein käsitlevad 25. mail 2018 jõustuva Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärusega lisanduvaid uusi kohustusi, mis puudutavad kõiki inimesi, kes töötlevad andmeid.

Advokaadibüroo TRINITI vandadvokaat Sten Veidebaum jätkab eelmises ajakirjanumbris alustatud uue rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse analöüüsimist.

Huvitavatest kohtulahenditest teeb ülevaate jurist Martina Proosa. Eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses jõustunud, varem ja põhjalikumalt käsitlemata olulisemaid seadusemuudatusi aga tutvustavad vandeadvokaat Epp Lumiste ja jurist Helena Noot.

„Varia“ rubriigis saate lugeda juhtimistreeneri Ülo Vihma artiklit sellest, mil moel aitab emotsionaalne intelligentsus meid igapäevaelu väljakutsetega paremini hakkama saada, inimestevahelisi häid suhteid luua ja koostööd edendada.

Põnevat ja kasulikku lugemist!

Kui Te ei ole veel jõudnud tellida ajakirja Raamatupidamisuudised 2018, saate seda teha SIIT.

Sisukord

UUDISED

 • Eestist ja mujalt
 • Profiblogi

SEADUSED JA MÄÄRUSED

 • Ülevaade seadustest. Epp Lumiste, Helena Noot
 • Uusi normatiivakte

AKTUAALNE

RAAMATUPIDAMINE

MAKSUD

MAJANDUS

 • Eesistumine kui võimalus ja väljakutse. Mait Palts

ÕIGUS

 • Ausa ärikeskkonna nimel. Liina Käis
 • Võitlus rahapesuga jätkub. (Viimane osa) Sten Veidebaum

KOHTUPRAKTIKA

 • Võlakohustuse kinnitamine. Martina Proosa

ÄRIKESKKOND

TÖÖSUHTED

 • Kes kaitseb minu andmeid? Katrin Sarap, Gertrud Sein

VIS-A-VIS

 • Lugejad küsivad – autorid vastavad

VARIA

 • Emotsionaalne intelligentsus teeb meid õnnelikumaks. Ülo Vihma