Inglise-eesti raamatupidamise terminite sõnaraamat

Rahandusministeerium tõlkis raamatupidamise toimkonna juhendid inglise ja vene keelde. Tõlked on koostöös Raamatupidamise Toimkonnaga üle vaadatud ja heaks kiidetud ning soovijatele kättesaadavad.

Neljapäev, 04 Aprill 2019 16:25

Pigem vorm kui sisu

Rahandusministri 2017. aasta 22. detsembri  määrusega nr 105 kehtestati Raamatupidamise Toimkonna juhendid (edaspidi – RTJ või juhend). Koos raamatupidamise seaduses sätestatud põhinõuetega moodustasid need Eesti finantsaruandluse standardi, mida tuli esmakordselt rakendada aruandeperioodidel, mis algasid 2017. aasta 1. jaanuaril või hiljem, kirjutab vandeaudiitor Maire Otsus-Carpenter.

Neljapäev, 04 Aprill 2019 16:20

Pigem vorm kui sisu

Rahandusministri 2017. aasta 22. detsembri  määrusega nr 105 kehtestati Raamatupidamise Toimkonna juhendid (edaspidi – RTJ või juhend). Koos raamatupidamise seaduses sätestatud põhinõuetega moodustasid need Eesti finantsaruandluse standardi, mida tuli esmakordselt rakendada aruandeperioodidel, mis algasid 2017. aasta 1. jaanuaril või hiljem, kirjutab vandeaudiitor Maire Otsus-Carpenter.

Teisipäev, 01 Jaanuar 2019 18:14

Raamatupidamise Toimkonna juhendid RTJ

Raamatupidamise Toimkonna juhendid (RTJ) alates 2018 a.
right banner 2024 est konference