10.05.2017 Kolmapäev

Kaup on kadunud, aga võlgnevus jäi

Tolliladustamise protseduurile suunatud kauba valdajaks olev ettevõtja peab arvestama maksukohustuse tekkimisega, kui kaup õigusvastaselt tema valdusest välja viiakse.

Jaak Siim, vandeadvokaat, partner
Jaak Siim, vandeadvokaat, partner Foto: LEADELL Pilv Advokaadibüroo

Artiklis käsitletakse Euroopa Kohtu praktikale tuginedes küsimust, millisel juhul ja ulatuses vastutab ettevõtja kauba importimisel tasumisele kuuluvate maksude tasumise eest, kui vabasse ringlusse deklareerimata kaup varastatakse või muul õigusvastasel viisil tema valdusest välja läheb.

Ehkki kohtupraktikas analüüsitud juhtudel oli tegemist kaasustega, mis leidsid aset ajal, mil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 952/2013 kehtestatud ja alates 1. maist 2016. a rakendatava liidu tolliseadustiku (edaspidi – LTS) asemel kohaldati nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrusega (EMÜ) nr 2913/92 kehtestatud ühenduse tolliseadustikku (edaspidi – ÜTS), on nimetatud põhimõtted kohaldatavad ka praegu, sest tollivõla tekkimisel jäid vastavas osas kehtima analoogsed põhimõtted.

Põhjalikumalt kauba vargusega kaasnevast maksukohustusest saate lugeda varsti ilmuvas ajakirjas Raamatupidamisuudised nr 3, 2017. Kui te ei ole veel jõudnud tellida ajakirja Raamatupidamisuudised 2017, saate seda teha SIIT.